International Cooperation

28
March
2017

Webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Biuro Nauki i Projektów informuje, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje webinarium dla wnioskodawców w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Webinarium odbędzie się dnia 31 marca br.

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB.

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB.

 

Link aby zarejestrować się na webinarium dostępny jest tutaj:

http://www.fnp.org.pl/webinarium-dla-wnioskodawcow-w-programie-mab/

 

Biuro Nauki i Projektów