For media

SGGW TV

  •  

  •  

    Podczas tegorocznych Dni SGGW kampus uczelni odwiedziło tysiące Warszawiaków oraz młodzieży chcącej rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczelnia przygotowała mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Podczas dwóch dnia (17 i 18 maja) zaprezentowały się wszystkie wydziały, koła naukowe, organizacje studenckie, zespoły artystyczne oraz inne jednostki organizacyjne pracujące na rzecz studentów i pracowników naukowych SGGW.

  • W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się dwudniowe uroczystości związane z 60-leciem Wydziału Nauk Ekonomicznych. Pierwszego dnia obchodów zorganizowana została konferencja naukowa pt. „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” . Drugiego dnia (11 maja 2013 roku) odbył się Zjazd Absolwentów. Konferencja oraz Zjazd Absolwentów zostały objęte honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie.