Employee

Jarosław Szulc


dr inż.

Jarosław Szulc

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Department of Engineering and Geodesy

+48 22 59 351 26

Publications

 1. 1993

 2. [1] Szczygielski A., Szulc J.: „Badania wytrzymałościowe sprężonych płyt stropowych SP20 utwierdzonych na podporach”. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Tom 3: Konstrukcje betonowe. XXXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i W

 3. 1995

 4. [2] Cholewicki A.. Szulc. J: „Połączenie okładzin kamiennych warstwy elewacyjnej z murowaną ścianą zewnętrzną budynku na terenie górniczym" Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi" GIG Kat

 5. 1996

 6. [3] Cholewicki A., Król I., Szulc J.: „Wpływ wzmocnień na odporność budynków podlegających działaniu wstrząsów górniczych". Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Referaty. Tom 2. Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektur

 7. 1997

 8. [4] Cholewicki A., Król I., Szulc J. :"Ocena wytężenia i zasady zabezpieczenia konstrukcji budynków narażonych na wstrząsy" Konferencja Naukowa, GIG Katowice 1997

 9. [5] Cholewicki A. Szulc J. :”Kompletny model numeryczny konstrukcji żelbetowej na przykładzie analizy biegu schodowego” XLIII Konferencja Naukowa KILiW i KN PZITB Krynica 1997

 10. [6] Szulc. J.: „Inne spojrzenie na sposób modelowania konstrukcji przestrzennej budowli poddanej działaniu wygiętego podłoża” Problemy budownictwa mieszkaniowego na terenach eksploatacji górniczej w LGOM cz. II. Materiały Konferencji Naukowej:

 11. [7] Cholewicki A. Szulc J. :"Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych" p.p.11.5 "Zasady zabezpieczania budynków projektowanych" p.p.11.6 "Wzmacnianie budynków" wkład do monografii opracowanej przez zespół autorów pod kierunkiem prof. J. Kwiatka

 12. [8] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J. :"Rola sztywności przy projektowaniu konstrukcji podlegającej działaniu wstrząsów sejsmicznych i parasejsmicznych" VIII Sympozjum "Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle" Kraków 1997 .

 13. 1998

 14. [9] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: „Wpływ zmian sztywności połączeń na parametry pracy budynku w rejonach zagrożonych wstrząsami pochodzenia górniczego”. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z 17 1998 s. 39-48

 15. [10] Cholewicki A., Szulc. J.: „Wykorzystanie modelu komputerowego konstrukcji żelbetowych w pracy rzeczoznawcy budowlanego”. Warsztat pracy Rzeczoznawcy Budowlanego. IV Konferencja naukowo-techniczna. Wydawnictwo Politechniki Śwętokrzyskiej,

 16. [11] Cholewicki A., Seruga T., Szulc J.: „Modelowanie numeryczne żelbetowych belek ciągłych po utracie jednej podpory”, Politechnika Krakowska, Sesja Jubileuszowa, Kraków 1998

 17. 1999

 18. [12] Cholewicki A., Szulc J.: „Przykład oceny wpływu wstrząsów górniczych na budynek jednorodzinny" Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych", ITB Oddział Gliwice, Rudy Raciborskie

 19. 2000

 20. [13] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: Verification of computation methodology for buildings exposed to mining tremors”, XI Międzynarodowy Kongres ISM, AGH Kraków 2000,

 21. 2001

 22. [14] Chyży T., Cholewicki A., Szulc J.: „Analiza skutków wybuchu gazu w szkieletowej konstrukcji budynku nadszybia kopalni”, XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 22-26.V.2001, s.141-148

 23. 2003

 24. [15] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki. Nr 385/2003. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyt 6. Bezpieczeństwo konstrukcji. ITB War

 25. [16] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J.: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki. Nr 391/2003. ITB Warszawa 2003

 26. [17] Cholewicki A., Chyży T., Szulc J. :"Wnioski z analizy i ocena skutków w budynku wysokim w Polkowicach po wstrząsie górniczym w dniu 20.02.2002". X Sympozjum "Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle" Kraków 2003.

 27. 2004

 28. [18] Cholewicki A., Borek P., Szymor R., Szulc J.: „Problemy monolityzacji połączeń prefabrykatów stropowych o dużych rozpiętościach”, XIX Konferencja naukowo-techniczna „Jadwisin 2004”, „beton i prefabrykacja”, Jadwisi

 29. [19] Szulc J.: „Modelowanie komputerowe jako efektywne narzędzie w projektowaniu i analizach diagnostycznych budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych”, II konferencja naukowo-techniczna „Problemy projektowania i ochrony obiekt

 30. 2005

 31. [20] Zembaty Zb., Cholewicki A., Jankowski R., Szulc J.: Trzęsienia ziemi z 21 września 2004 r. w Polsce północno-wschodniej oraz ich wpływ na obiekty budowlane. Inżynieria i Budownictwo nr 1/2005 str. 3-9

 32. [21] Szulc J.: Redystrybucja naprężeń stycznych i poślizg w ścinanym połączeniu beton-taśma CFRP. Analiza nieliniowa z wykorzystaniem elementów typu „interface”. Prace Instytutu Techniki Budowlanej – Kwartalnik nr 1 (133), Warszawa 2005

 33. [22] Cholewicki A., Zembaty Z., Szulc J., Jankowski R.: Charakterystyczne uszkodzenia budowli powstałe w wyniku trzęsień ziemi zaistniałych w Polsce w 2004 r. XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 17-20.V

 34. [23] Zembaty Zb., Jankowski R., Cholewicki A., Szulc J.: Trzęsienia ziemi 30 listopada 2004. na Podhalu oraz jego wpływ na obiekty budowlane. Inżynieria i Budownictwo nr 09/2005

 35. [24] Cholewicki A.,Szulc J.: O zabezpieczaniu budynków podlegających działaniu wstrząsów górniczych w LGOM. Inżynieria i Budownictwo nr 09/2005

 36. [25] Szulc J.: Wpływ sztywności połączenia na stan naprężenia i odkształcenia zginanego ustroju dwupasmowego. Analiza numeryczna z wykorzystaniem elementów typu „interface”. Kwartalnik ITB 4 (136), Warszawa 2005

 37. 2006

 38. [26] Cholewicki A., Szulc J.: Pasmowy model w obliczeniach konstrukcji zespolonych belka-płyty stropowe. Kwartalnik ITB 2 (138), Warszawa 2006

 39. [27] Zembaty Zb., Jankowski R., Cholewicki A., Szulc J.: Trzęsienia ziemi w Polsce w roku 2004. XI Sympozjum „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle. Kraków 2006

 40. [28] Cholewicki A., Szulc J.: Uwagi na temat górniczych skal intensywności GSI-2004. Konferencja naukowo techniczna: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych, Ustroń 2006

 41. 2007

 42. [29] Zembaty Zb., Jankowski R., Cholewicki A., Szulc J.: Trzęsienia ziemi w Polsce w 2004 roku. Czasopismo Techniczne. Budownictwo z.2_B/2007 Zeszyt 6 (rok 104). Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościu szki. Kraków 2007,

 43. [30] Cholewicki. A., Szulc.J: Interaktion vorgefertigter Verbundbalken/Interaction in precast composite beams. BFT International 05/2007. Betonwerk+Fertigteil-Technik/Concrete Plant+Precast Technology.

 44. [31] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Problemy zabezpieczania budynków na oddziaływania wstrząsów górniczych. Prace naukowe GIG: Problemy ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Górnictwo i Środowisko. Wydanie specjalne. Kwartalnik Nr V/

 45. 2008

 46. [32] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Ewolucja metod wyznaczania oddziaływań od wstrząsów górniczych na terenie LGOM. Kwartalnik ITB

 47. [33] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Influence of tying reinforcement in connections on behaviour of skeletal precast structure in accidental situation. 6th International Conference AMCM’2008: Analytical Models and New Concepts in Concrete and

 48. [34] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Model belki na sprężystym podłożu w zastosowaniu do obliczania prefabrykowanej konstrukcji zespolonej w sytuacji wyjątkowej. VIII Konferencja Naukowa “Konstrukcje zespolone”. Zielona Góra 2008,

 49. [35] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Obciążenia od wstrząsów górniczych w świetle aktualnych przepisów w Polsce. Prace naukowe GIG: Górnictwo i środowisko. Wydanie specjalne. Kwartalnik nr VI/2008: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Bezpieczeństwo

 50. [36] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Procedury obliczeniowe w projektowaniu budynków poddanych oddziaływaniom wstrząsów górniczych. Prace naukowe GIG: Górnictwo i środowisko. Wydanie specjalne. Kwartalnik nr VI/2008: II Konferencja Naukowo-Szkolenio

 51. 2009

 52. [37] Szulc J.: Prace normalizacyjne Komitetu Technicznego nr 195 ds. Prefabrykatów z betonu w roku 2008. CEBET Informacja bieżąca nr 3-4/2008. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET” str. 35-40

 53. [38] Biliński T., Średniawa W., Furtak K., Cholewicki A., Szulc J., Roehrych P.: Konstrukcje zespolone. Studia z zakresu inżynierii nr 63. PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. IPPT, Warszawa 2008 /rozdz. 3: Współpraca elementów w prefabrykowanych kons

 54. [39] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Influence of tying reinforcement in joints on behaviour of skeletal precast structure in accidental situation. ACEE Architecyure, Civil Engineering, Enviroment. Vol. 2 No. 2/2009, The Silesian Universiyy of Techn

 55. 2010

 56. [40] Cholewicki A., Szulc J., Nagórski T.: Projektowanie wtórnych ustrojów nośnych szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Szczyrk 10-13 marca 2010 r: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-mater

 57. [41] Cholewicki A., Szulc J.: Płyty hc dużych rozpiętości w świetle aktualnych wymagań. Dni betonu, Wisła 2010

 58. [42] Cholewicki A., Szulc J.: Sprężone płyty kanałowe typu hc dużej rozpiętości. Materiały Budowlane 11/2010,

 59. [43] Szulc J.: Ochrona konstrukcji budowlanych przez destrukcyjnym wpływem wody. Centrum Wodne SGGW – laboratoria przyszłości: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Centrum wody. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010,

 60. [44] Szulc J: Konsekwencje projektowe kwalifikacji powodzi jako sytuacji wyjątkowej. IV Konferencja „Inżynierskie i przes-trzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych. SGGW Warszawa 2010 /prezentacja/

 61. 2011

 62. [45] Cholewicki A., Szulc J.: Prefabrykowane konstrukcje szkieletowe w sytuacji wyjątkowej – projektowanie wtórnego ustroju nośnego. XXV Konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane:. Szczecin-Międzyzdroje 24-27.05 2011 str.39-54,

 63. [46] Cholewicki A., Szulc J.: Złożone zagadnienia projektowania stropów typu hc w prefabrykowanych konstrukcjach szkieletowych. Nowoczesne hale 2/2011,

 64. [47] Cholewicki A, Szulc J.: Nowa norma PN-EN 15037-1 – Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe – część 1: Belki. Materiały budowlane 11/2011, str. 8-9,

 65. [48] Cholewicki A., Szulc J.: Prefabrykowane konstrukcje szkieletowe w sytuacji wyjątkowej. Część 1, Builder nr 1 (174)/2012, str. 78-80,

 66. 2012

 67. [49] Cholewicki A., Szulc J.: Prefabrykowane konstrukcje szkieletowe w sytuacji wyjątkowej. Część 2, Builder nr 2(175)/ 2012, str. 84-88,

 68. [50] Szulc J.: Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych. Instrukcje Wytyczne Poradniki, ITB, Warszawa 2012

 69. [51] Cholewicki A., Kawulok M., Lipski Zb., Szulc J: Zasady ustalania obciążeń i sprawdzania stanów granicznych budynków lokalizowanych na terenach górniczych w nawiązaniu do Eurokodów. Projektowanie według Eurokodów, ITB, Warszawa 2012,

 70. 2013

 71. [52] Cholewicki A., Szulc. J., Nagórski T.: Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej. Instrukcje Wytyczne Poradniki, ITB, Warszawa 2013,

 72. [53] Szulc J.: Wpływ podatności elementów podporowych na nośność na ścinanie stropów z płyt kanałowych, Acta Scientarium Polonorum, Architectura 11 (1) 2012 str. 29-38,

 73. [54] Szulc J.: Ugięcia czynne stropów żelbetowych a uszkodzenia elementów do nich przylegających. Materiały budowlane 4/2013