Employee

Janusz Majewski


dr

Janusz Majewski

Faculty of Economic Sciences

Department of Economics of Agriculture and International Economic Relations

+48 22 59 341 12

He was born in 1975 in Pultusk. He graduated in 1997, the first degree with the title of engineer, and in 1999, the second-level studies at the Faculty of Economics Warsaw University of Life Sciences - SGGW in Warsaw. There, in 2004, received his doctorate in economics. Participates in teaching in the field of forecasting, econometrics and the economics of tourism. Research activities focused on the economics of beekeeping and the economics of tourism, as well as on issues related to economic forecasting. He is the author or co-author of about 60 scientific publications. He is a member of the Association of Agriculture and Agribusiness Economists.

Curriculum Vitae

http://janusz_majewski.users.sggw.pl/cvang.pdf

Publications

 1. 1.Majewski Janusz (2000): Rozwój gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl na przykładzie gospodarstw biorących udział w I etapie Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom II, zeszyt 5, str. 202-206, Warszawa Poznań

 2. 2.Majewski Janusz (2001): Zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw w następstwie realizacji projektu rozwoju mleczarstwa [w] Systemy informacji i wspierania decyzji w rolnictwie. Pamiętnik Puławski, Zeszyt Specjalny, Puławy;

 3. 3.Majewski Janusz (2001): Zmiany jakościowe w skupie mleka na przykładzie jednej z firm mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom III, zeszyt 4, Warszawa Poznań Białystok;

 4. 4.Majewski Janusz (2002): Produkcja mleka na Podlasiu na tle innych województw [w] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 941, tom II, str

 5. 5.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2002): Co dalej z polskim pszczelarstwem? Wieś Jutra nr 6, str. 58-59;

 6. 6.Majewski Janusz (2002): Zmiany jakościowe i sezonowość skupu mleka w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Bydgoszcz, tom IV, zeszyt 3, str. 117 – 121;

 7. 7.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2002): Przemiany w produkcji i handlu miodem w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 46 str. 151–160;

 8. 8.Komorowska Dorota, Majewski Janusz (2002): Produkcja mleka w Polsce w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, Problemy Rolnictwa Światowego, tom IX, str. 123 – 133;

 9. 9.Majewski Janusz (2003): Zmiany w wybranych gospodarstwach uczestniczących w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa – Poznań – Koszalin, tom V, zeszyt 1, str. 141 – 146;

 10. 10.Majewski Janusz (2004): Wyniki ekonomiczne gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl, Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, Warszawa – Poznań – Puławy;

 11. 11.Majewski Janusz (2004): Doradztwo rolnicze w ramach Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Wieś i Rolnictwo, nr 4, str. 135 – 144;

 12. 12.Majewski Janusz (2004): Drogi rozwoju gospodarstw uczestniczących w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich, Problemy Rolnictwa Światowego, tom XI, str. 173 - 182;

 13. 13.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2004): Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 53, str. 175 – 185;

 14. 14.Majewski Janusz (2004): Rozwój gospodarstw mleczarskich w gminie Turośl. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 415. Ekonomia, zeszyt 30, str. 127-133;

 15. 15.Majewski Janusz (2005): The resources and production results of the farms that participated in Farm Dairy Development Project [w] Cel’skoe hazjajstvo – problemy i perspektivy, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniwersitet, tom 2, str. 20

 16. 16.Majewski Janusz (2005): Ocena pracy doradców PRPGM dokonana przez kierowników gospodarstw a wyniki produkcyjno–ekonomiczne gospodarstw [w] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Akademii

 17. 17.Majewski Janusz (2005): Rola zagranicznych programów pomocowych w rozwoju mleczarstwa w Polsce [w] Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, tom I, str. 323 – 328;

 18. 18.Majewski Janusz (2005): Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań, tom VII, zeszyt 5, str. 56-60;

 19. 19.Majewski Janusz (2005): Motywy przystąpienia oraz efekty projektu doskonalenia produkcji mleka w opinii rolników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Przyrodniczych XLIII Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, str.429 – 432;

 20. 20.Majewski Janusz (2005): Zmiany w gospodarstwach wynikające z realizacji projektów doskonalenia produkcji mleka. Streszczenie pracy doktorskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, str. 79 – 83;

 21. 21.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2005): Zmiany w pszczelarstwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XII, str. 61 – 69.

 22. 22.Majewski Janusz (2006): Zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce i jego uwarunkowania. [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118, to

 23. 23.Majewski Janusz (2006): Rola samorządu turystycznego i organizacji turystycznych w lokalnym rozwoju turystyki. [w] Rozwój lokalny. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu skarbu państwa i jednostek samorządowych, A

 24. 24.Majewski Janusz (2006): The regional differentiation of milk purchase in Poland [w] Cel’skoe hazjajstvo – problemy i perspektivy, T. 4. Ekonomiceskie i obscestvennye nauki, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniwersitet, Grodno, str. 239&

 25. 25.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2006): Znaczenie turystyki wiejskiej w Polsce [w] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, Akademia

 26. 26.Majewski Janusz (2006): Ceny skupu mleka w Polsce – analiza i prognozowanie. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań, tom VIII, zeszyt 2, str. 115-118;

 27. 27.Majewski Janusz (2006): Zmiany w produkcji mleka w gospodarstwach mleczarskich w gminie Turośl. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Rolnictwo LXXXVII, str. 297–302;

 28. 28.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2006): Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XV, str. 58 – 68;

 29. 29.Majewski Janusz (2007): Role of agri-advisors in expansion of milk production in farmers’ opinions [w] Sel’skoe hozâjstvo - problemy i perspektivy: sbornik naučnyh trudov v dwuh tomah; tom 1. Grodno, str. 170-174;

 30. 30.Majewski Janusz (2007): Turystyka a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [w] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, tom I, str. 325–330;

 31. 31.Majewski Janusz (2007): Role of agri-advisors in milk production expansion in Poland in farmers’ eyes [w] Materiały konferencji „Covremiennyje technologii celskohazjajstviennovo proizvodstva”, Grodnenski gosudarstwiennyj agrarnyj yniw

 32. 32.Majewski Janusz (2007): Turystyka przyjazdowa do Polski z krajów sąsiadujących nie będących członkami Unii Europejskiej - problemy i perspektywy [w]: Kul’tura, nauka, obrazovanie v sovremennom mire: materialy konferencii: III meždunarodnaâ naučna

 33. 33.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2007): Produkcja i ceny miodu w badanych pasiekach w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań – Kraków, tom IX, zeszyt 1, str. 298-302;

 34. 34.Majewski Janusz (2008): Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2008, Nr 1192, str. 203-209;

 35. 35.Majewski Janusz (2008): Pszczelarstwo jako czynnik wpływający na konkurencyjność w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA Warszawa – Poznań – Lublin, tom X, zeszyt 4, str. 255-259;

 36. 36.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2008): Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 4 (XIX), str. 281–290;

 37. 37.Madras-Majewska Beata, Majewski Janusz (2008): Rozwój produkcji pszczelarskiej jako szansa wzrostu dochodów rolników. Wieś Jutra nr 10 (123), str. 23–25;

 38. 38.Majewski Janusz (2009): Znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 11, zeszyt 2, str. 147-152;

 39. 39.Majewski Janusz (2009): Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Wieś i Rolnictwo, nr 2, s.185-190;

 40. 40.Majewski Janusz (2009): Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 9 (XXIV), str. 110–118;

 41. 41.Majewski Janusz (2010): Straty wynikające z niewystarczającej liczby zapylaczy – próba szacunku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 12, zeszyt 1, s. 122-127;

 42. 42.Majewski Janusz (2010): Pszczelarstwo i jego rola dla rolnictwa polskiego. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, T. 97, zeszyt 4, s. 127-134;

 43. 43.Majewski Janusz (2010): Agroturystyka w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju [w]: red. B. Kryk Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne. Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 146-164;

 44. 44.Majewski Janusz (2011): Wartość zapylenia upraw w województwie mazowieckim; próba szacunku. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego t. 11 (XXVI), z. 1, s. 112-120;

 45. 45.Idzik Marcin, Majewski Janusz (2011): Aktywność turystyczna Polaków w okresie letnim w latach 1995-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, s. 700-711;

 46. 46.Idzik Anna, Idzik Marcin, Majewski Janusz (2011): Zdrowie i jakość życia mieszkańców Polski w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 689 (78), s. 497-509;

 47. 47.Majewski Janusz (2011): Turystyka przyjazdowa do Polski – tendencje i perspektywy. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja Uczelnia Vistula w Warszawie, nr 27, s. 99-111;

 48. 48.Majewski Janusz (2011): Wielkość i determinanty przyjazdowej turystyki Białorusinów do Polski. [w]: Kul’tura, nauka, obrazovanie v sovremennom mire: materialy V meždunarodnoj naučnoj konferencii. Grodno s. 178-183;

 49. 49.Majewski Janusz (2011): Regionalne zróżnicowanie liczby rodzin pszczelich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 13, z. 3, s. 183-187;

 50. 50.Majewski Janusz (2011): Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, s. 426-435;

 51. 51.Majewski Janusz, Idzik Marcin (2012): Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 699 (84), s. 65-78;

 52. 52.Majewski Janusz, Pizło Wojciech (2012): Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie. Wieś i Rolnictwo nr 1, s. 146-159;

 53. 53.Majewski Janusz (2012): Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, z. 2, s. 113-117;

 54. 54.Majewski Janusz (2012): Pszczelarstwo w Polsce - wybrane problemy ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, s. 209-218;

 55. 55.Majewski Janusz, Idzik Marcin, Idzik Anna (2012): Znaczenie internetu w dystrybucji produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 237, s. 221-231;

 56. 56.Majewski Janusz (2012): Policy of beekeeping development in Poland. Ştiinţa Agricolă 2012, nr 2, s. 77-80;

 57. 57.Majewski Janusz (2012): Regionalne zróżnicowanie walorów turystycznych w Polsce. Turystyka i Rekreacja tom 9, s. 7-11;

 58. 58.Idzik Marcin, Stańko Stanisław, Majewski Janusz (2013): Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z tendencją, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi [w] Prognozowanie w agrobiznesie: teoria i przykłady zastosowania; red. nauk. Stanisław Stańko; Wyda

 59. 59.Majewski Janusz (2013): Heurystyczne metody prognozowania [w] Prognozowanie w agrobiznesie: teoria i przykłady zastosowania; red. nauk. Stanisław Stańko; Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 250-266;

 60. 60.Majewski Janusz (2013): Zróżnicowanie wydajności miodowej rodzin pszczelich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, z. 4, s. 254-260