Employee

Sławomir Janakowski


dr inż.

Sławomir Janakowski

Faculty of Agriculture and Biology

Department of Botany

+48 22 59 326 69EDUCATION

1983-1988-M.Sc. study: Faculty of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences.SCIENTIFIC ACTIVITY

1988-M.Sc. thesis: Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences.1998-Ph.D. thesis: Department of Botany, Faculty of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences.OCCUPATION

since 1988-Department of Botany, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences.since 2006-Attorney Deans for professional practice.INVESTIGATOR in RESEARCH PROJECTS

1995-97 KBN project,1999 project Warsaw University of Life Sciences,2000-04 5th Framework Programme project QLK5-CT-1999-01501 „Making plants resistant to parasitic nematodes: no access-no feeding” („NONEMA”).2000-03 SPUB-M 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ168/2000 „NONEMA”.2003-04-SPB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/504/2003 „NONEMA”.2006-10 COST Action 872-„Exploiting genomics to understand plant-nematode interactions”.2008-11 MNiSW project no. 116/N-COST/2008/0.

Publications

 1. 1. Chachulski Ł., Bukowiecki F.K., Janakowski S., Golinowski W. (1998) Dynamika brodawkowania koniczyny białej Trifolium repens i komonicy zwyczajnej Lotus konriculatus szczepionych bakteriami Rhizobium. Biuletyn Naukowy Nr 1.

 2. 2. Janakowski S., Golinowski W. (2000) Scleryfication in the bark tissues of common fir Abies alba Mill. Acta Societatis Botanicorum Poloniae vol. 69 nr 1: 11-20.

 3. 3. Golinowski W., Grymaszewska G., Janakowski S., Kurek W., Sobczak M. 2003. Strategie konstruowania roślin transgenicznych odpornych na nicienie. Kosmos 52: 331-340.

 4. 4. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W. (2004) Expansin gene (LeExp5) In specifically up-regulated during syncytium induction and development in tomato roots Lycopersicon esculentum infected with potato cyst nematode Globodera rostochiensis

 5. 5. Karczmarek A., Kurek W., Lichocka M., Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W., Helder J., Goverse A., (2004) Activation of tomato cellulases by the potato cyst nematode Globodera rostochiensis during feeding site induction and development.

 6. 6. Janakowski S. (2005) Przewodnik metodyczny do praktyki zawodowej dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Warszawa, Wydawnictwo SGGW,

 7. 7. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Golinowski W. (2005) Tomato expansin isoform LeExp5 promotes cell hypertrophy during syncytium development in tomato roots infected with potato cyst nematode. Biological Letters 42(2), 147.

 8. 8. Rozbicki J., Janakowski S. (2006) Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów studiów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Warszawa, Wydawnictwo SGGW,

 9. 9. Fudali S., Janakowski S., Sobczak M., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Two tomato alpha-expansins show distinct spatial and temporal expression patterns during development of nematode induced syncytia. Physiologia Plantarum 132, 370-3

 10. 10. Karczmarek A., Fudali S., Lichocka M., Sobczak M., Kurek W., Janakowski S., Roosien J., Golinowski W., Bakker J., Goverse S., Helder J. (2008) Expression of two functionally distinct plant endo-ß-1,4-glucanases is essential for the compatible interact

 11. 11. Fudali S., Sobczak M., Janakowski S., Griesser M., Grundler F.M.W., Golinowski W. (2008) Expansins are among plant cell wall modifying agents specifically expressed during development of nematode-induced syncytia. Plant Signaling and Behavior 3, 699-9

 12. 12. Sobczak M., Janakowski S., Fudali S., Kurek W., Karczmarek A., Griesser M., Goverse A., Helder H., Grundler F., Golinowski W. (2009) Development of syncytia induced by potato cyst nematode in roots of transgenic plants with silenced expression of susc

 13. 13. Janakowski S., Chachulski Ł., (2013) Zasoby przyrodnicze Ostoii Warmińskiej i okolic. Redakcja monografii, Warszawa SGGW,

 14. 14. Janakowski S., Chachulski Ł. (2013) Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach NATURA 2000. Redakcja monografii, Warszawa SGGW.