Dydaktyka

Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie


Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
bud. 35, pok. 21
e-mail: marek_gajewski@sggw.pl; tel. 22 5932250, tel. kom. 606609456
www: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

 Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie są skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem ogrodniczych produktów roślinnych – roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej, a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego. Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Osoby potencjalnie zainteresowane tematyką studiów to osoby, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach, niekoniecznie związanych z naukami biologicznymi lub naukami o żywności. Uzyskanie wiedzy w zakresie obrotu produktami zielarskimi oraz nowoczesnych metod oceny jakości zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia w placówkach państwowych i prywatnych zajmujących się oceną jakości żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności świeżej i przetworzonej. 

Studia te mogą także zainteresować osoby pragnące założyć własną firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. „zdrowej żywności“. Program studiów adresowany jest także do osób szukających sposobów na ulepszenie metod produkcji roślinnej i przetwarzania tak, aby zwiększyć dochodowość gospodarstwa oraz chcących dywersyfikować swoją działalność i rozszerzyć ją o gatunki roślin o dużym znaczeniu prozdrowotnym i jednocześnie wysokiej opłacalności w produkcji i zbycie. 

W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabrało odpowiednie przygotowanie produktów roślinnych do sprzedaży. Wysoka jakość i atrakcyjne opakowanie stały się elementami równoważnie decydującymi o możliwości sprzedaży na krajowym i zagranicznych rynkach. Absolwenci studiów podyplomych uzyskają odpowiednią wiedzę praktyczną w tym zakresie. Zajęcia terenowe w nowoczesnej firmie zielarskiej zajmującej się produkcją i przetwórstwem ziół umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na wykładach. 

Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych, często egzotycznych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Program VIII edycjistudiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu.

Kierownik studiów:  prof. dr hab. Marek Gajewski; e-mail: marek_gajewski@sggw.pl
Sekretariat studiów: Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, pok. 21, tel. 22-5932231; e-mail: krwl@sggw.pl
Czas trwania:2 semestry (październik-czerwiec), 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (sobota-niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń, liczba osób – do 30
Wymagania: ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
Termin nadsyłania zgłoszeń:do 30 września 2018 r.
Opłata za studia: 4 000 złłącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony studiów);
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres kierownika studiów lub dostarczyć osobiście, ewentualnie przesyłać listem poleconym na adres:

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW, bud. 35, pok. 21, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.