Dydaktyka

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym


Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 13; pok. 39
tel.: 022 593 22 15,
fax.: 022 593 22 16
joanna_dzieciol@sggw.pl
izabela_myszka_stapor@sggw.pl
www.sztukaogrodu.eu

 

Charakterystyka:
Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Skierowane są do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie tworzenia siedziby rodzinnej jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób i chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie architektury ogrodu i wnętrz w siedzibie rodzinnej.

Dom i ogród rodzinny to funkcjonalna, estetyczna i kompozycyjna całość. Najlepiej, gdy ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z domem i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. 

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny - ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi nowoczesne roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie (budowa i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej), a także praktykę w biurze projektowym.

Częścią zajęć może być praktyczny kurs cyfrowych technik opracowania dokumentacji projektowej (kurs uruchamiany jest w zależności od ilości chętnych).

Kierownik studiów: dr inż.Izabela Myszka-Stąpór
Czas trwania studiów: 2 semestry. 
Zasady naboru: list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, wymagany dyplom ukończenia studiów (magisterski, inżynierski lub licencjat)
Planowany termin zgłoszeń na kolejną edycję: do dnia 30.09.2017
Liczba miejsc: 36
Opłaty: 5 000 zł za całość, obejmuje dwa semestry nauki. Jest możliwość  rozbicia opłat na dwie raty (2x2500 zł). Dodatkowo, jeżeli zbierze się grupa chętnych kurs cyfrowych technik opracowania projektu (700 zł). Opłata wpisowa w wysokości 100 zł do zapłacenia po zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną (na rozmowę należy przynieść potwierdzenie dokonanej wpłaty).


Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą we wrześniu następnego roku. Obejmują dwanaście zjazdów (piątek, sobota, niedziela) – zwykle jeden lub dwa razy w miesiącu, stacjonarnie i w terenie, oprócz tego w miesiącach wakacyjnych odbywają się praktyki.

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.