Dydaktyka

Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie


Wydział Nauk o Zwierzętach 
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
tel.: 22 593 65 77 
e-mail: kgoz@sggw.pl
            katarzyna_fiszdon@sggw.pl
www: http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl/

 

Charakterystyka studiów:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy  w zakresie:hodowli,prawidłowego utrzymania i pielęgnacji psów,ustawodawstwa i zasad postępowania z psami,wychowania i podstawowego szkolenia psów. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi, przygotowania psów bezdomnych do adopcji.  Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności przeprowadzania testów psychicznych dla psów ras uznanych za niebezpieczne i ich mieszańców oraz zostaną przygotowani do pełnienia funkcji urzędników  samorzadowych  realizujących zadania  wynikające z przepisów ustawy o Ochronie Zwierząt i rozporządzeń wykonawczych dotyczacych psów, a także podjęcia inicjatyw w tej dziedzinie. 

Program studiów ze względu na tematykę podzielono na trzy grupy:

•Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli:

Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów – charakterystyka grup rasowych.

•Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia , testy określające predyspozycje behawioralne

•Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące  psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Czas trwania: 2 semestry (październik 2017 r. – wrzesień 2018 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin naboru: 05.06.2017 - 31.08.2017
Liczba miejsc: 30 (minimalna 21)
Opłata za semestr: 1500 zł
Opłata za całość: 3200 zł (drugi semestr 1400 zł)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23 po. 34 parter w godzinach 11-15.