Dydaktyka

Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska  159
02-776 Warszawa
tel.: 022 593 60 70
fax.: 022 593 60 71
e-mail: sph@sggw.pl
www: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/higiena-zwierzat-rzeznych/

Charakterystyka:
Studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Słuchacze studiów muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

 

Planowane uruchomienie edycji - marzec 2017
Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)
Liczba miejsc: 40
Termin naboru: 1.10.2016 - 15.01.2017 

Kierownik studiów – prof. dr hab. Jacek Szczawiński
Zastępca kierownika – dr Michał Tracz, Tel. 510 084 088
Sekretariat – mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska