Dydaktyka

Choroby zwierząt nieudomowionych


Wydział Medycyny Weterynaryjnej, budynek 24
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel./fax: 22 593 60 71 (Sekretariat studiów mgr Joanna Adamowska, lek. wet. Małgorzata Kozarska),
e-mail: czn@sggw.pl
www: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

 

Charakterystyka studiów:

Program specjalizacyjnych studiów podyplomowych z zakresu „Chorób zwierząt nieudomowionych” (specjalizacja nr 10) realizowany będzie w ciągu 258 godzin wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów (4 semestry).

W programie m.in.:
– praktyczne zajęcia w ogrodach zoologicznych, fermach zwierząt nieudomowionych, ośrodkach hodowli żubrów, warsztaty z zakresu chirurgii, lecznictwa i diagnostyki obrazowej zwierząt egzotycznych

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnieniadiagnostyka kliniczna (z uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, metod rozpoznawania płci), patomorfologiczna, laboratoryjna i leczenie/zwalczanie chorób wewnętrznych ( z uwzględnieniem zaburzeń metabolicznych i genetycznych), zakaźnych (z uwzględnieniem chorób nowo pojawiających się – emerging diseases), inwazyjnych i antropozoonoz ryb, gadów i płazów, ptaków, gryzoni, zwierząt mięsożernych, koniowatych, słoni, przeżuwaczy (z uwzględnieniem żubrów, jeleniowatych wolno żyjących i w hodowli fermowej), naczelnych, zabiegi chirurgiczne dotyczące wyżej wymienionych gatunków zwierząt, aspekty higienicznego żywienia zwierząt, monitoring i zapobieganie chorobom zwierząt łownych oraz ocena sanitarno-weterynaryjna ich tusz i narządów, farmakodynamika środków używanych do immobilizacji oraz praktyczne stosowanie sprzętu do ich zdalnego podawania, zagadnienia prawne dotyczące obrotu zwierzętami nieudomowionymi (CITES), dobrostanu, prawa farmaceutycznego i ekspertyz lekarsko-weterynaryjnych w chorobach zwierząt nieudomowionych, funkcje ogrodów zoologicznych i Parków Narodowych oraz rola lekarza weterynarii w ochronie gatunków ginących.


Studia kończą się egzaminem, po zdaniu którego słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW w Warszawie. Ukończenie omawianych studiów podyplomowych umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminu państwowego z dziedziny “Choroby zwierząt nieudomowionych”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

 

Czas trwania: 4 semestry (październik 2016 r. – wrzesień 2018 r.) – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele
Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)
Liczba miejsc: 45
Kierownik studiów – dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW w Warszawie - tel. 22 5936075
Termin naboru: 1.07.2016 - 23.09.2016 r.