Dydaktyka

Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej


Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 35; pok. 238
tel.: 22 593 22 68 lub 61
fax.: 22 593 22 68
e-mail: kro@sggw.pl
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl lub andrzej_pacholczak@sggw.pl

http://kro.sggw.pl

Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych tak w przestrzeni prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy), jak i publicznej (miejsce pracy, biurowce, zieleń miejska) poprzez właściwe zastosowanie roślin, tak ze względu na ich walory estetyczne, jak i oddziaływanie prozdrowotne dla polepszenia jakości życia. Studia mają rozwijać kreatywność słuchaczy i uczyć wykorzystania roślin jako tworzywa plastycznego. Zajęcia obejmują 280 godzin zajęć – 90 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń i 100 godzin zajęć praktycznych. Dwudniowe zjazdy odbywają się raz w miesiącu w okresie poczatek marca 2014 – luty 2015 (latem przerwa wakacyjna). Podczas zajęć teoretycznych słuchacze poznają materiał roślinny oraz zasady dekoracji nimi wnętrz, tworzenia kompozycji roślinnych (z roślin doniczkowych, ciętych i trwałych) oraz obsadzania kwietników sezonowych, rabat i różnego typu pojemników (balkony, tarasy, patia, zieleń miejska, ogrody na dachach) z wykorzystaniem bylin oraz drzew i krzewów ozdobnych. Uczestnicy studium zapoznają się z oddziaływaniem roślin ozdobnych na środowisko człowieka i możliwościami wykorzystania ich w celu poprawy jakości życia – aromaterapii oraz hortiterapii (ogrody terapeutyczne). Program studiów wychodzi naprzeciw nowym tendencjom poprawy jakości życia poprzez kontakt z roślinami i ma zapewnić słuchaczom znajomość aktualnego asortymentu roślin ozdobnych oraz  nowe perspektywy ich zastosowania. W ramach zajęć praktycznych słuchacze wykonują założenia projektowe kwietników sezonowych i rabat bylinowych oraz dekoracji wnętrz; odwiedzają hurtownie i punkty sprzedaży roślin, szkółki bylin i krzewów ozdobnych; poznają rośliny w kolekcjach dydaktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów zajmujących się roślinami ozdobnymi, architektów krajobrazu i wnętrz oraz plastyków. Podstawą zaliczenia studiów będzie wykonanie założeń do wybranego projektu nasadzenia roślinnego.

Kierownik studiów: dr inż. Andrzej Pacholczak (tel. 0 607 344 814)
Czas trwania studiów: 2 semestry, rozpoczynają się w semestrze letnim
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Miejsce składania dokumentów: budynek 35; pok. 238, II piętro, w godzinach: 9-16

Studia nie są dofinansowane z funduszy UE.