Dydaktyka

Inżynieria systemów biotechnicznych


Nasze studia dostarczą Ci wiedzy i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych w środowisku ich pracy. Uzyskasz kompetencje inżynierskie oraz szereg konkretnych uprawnień zawodowych (kurs pilarza, świadectwo SEP, certyfikaty ECDL, Cisco, ASTOR, Siemens itd.).

Po ukończeniu kierunku będziesz przygotowany do wykonywania w innowacyjny sposób, z wykorzystaniem nowoczesnych metody i narzędzi informatycznych, różnorodnych zadań inżynierskich związanych z obsługą, eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń wykorzystywanych w środowisku ich pracy (rolniczym, leśnym, gospodarki komunalnej, produkcji żywności).

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych będziesz miał wiedzę pozwalającą prowadzić własną firmę, będziesz mógł także znaleźć ciekawą pracę i zatrudnienie w specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; w sektorze firmach usługowych i handlowych a także zarówno w krajowych jak i zagranicznych ośrodkach naukowych, naukowo-badawczych i szkolnictwie.