SGGW

Dla studentów

27
marca
2014

Otwarcie "Punktu Konsultacyjnego Policji" w kampusie SGGW

W Kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wznowił działalność Punkt Konsultacyjny Policji. W każdą środę od godziny 17.00 do 19.00 w Domu Studenta "Limba" będą dyżurowali policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. Studenci i pracownicy uczelni mogą uzyskać informacje i porady z zakresu działalności Policji oraz zgłaszać wszelkie informacje poprawiające bezpieczeństwo w uczelnianym kampusie.

Pierwszy raz Punkt Konsultacyjny Policji na terenie SGGW otwarto cztery lata temu. Cieszył się on zainteresowaniem studentów i niewątpliwie dobrze służył poprawie bezpieczeństwa. Działalność Punktu Konsultacyjnego Policji to wynik podpisanego w lipcu 2004 roku porozumienie pomiędzy Uczelnią a Policja w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa na terenie Kampusu Ursynowskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na mocy tego porozumienia powołany został zespół złożony z pracowników SGGW oraz funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, wdrażający zintegrowany system bezpieczeństwa.  W wyniku realizacji porozumienia przeprowadzono miedzy innymi: cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej (profilaktyka obejmująca problematykę narkomanii, bezpiecznych zachowań oraz zabezpieczenia mienia), ankiety wśród studentów dotyczące poczucia bezpieczeństwa na terenie uczelni, co ułatwiło podejmowanie działań prewencyjnych. Ponadto Policja każdego roku czynnie uczestniczy w święcie uczelni jakim są majowe Dni SGGW.

Działalność Punktu Konsultacyjnego Policji to nie tylko dyżury policjantów. Komendant Rejonowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zapowiedział, że na terenie kamusu będą prowadzone konne patrole Policji, które z pewnością wzmocnią bezpieczeństwo studentów i pracowników SGGW.

Uroczystego otwarcia Punktu Konsultacyjnego Policji dokonał rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz inspektor Piotr Owsiewski, Komendant Rejonowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Rektor podkreślił dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Policją. Profesor Szymański przypomniał, że na terenie kampusu na stałe mieszka 4 tys. studentów i pracowników, codziennie uczy się 27 tys. studentów i pracuje 3 tysiące osób. "Uczelni zależy, żeby Policja pomogła nam w kształtowaniu pozytywnych postaw studentów" - mówił prof. dr hab. Alojzy Szymański.

Inspektor Piotr Owsiewski, Komendant Rejonowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa II podkreślił, że 30 tys. osób jakie codziennie przebywa w kampusie uczelni to duże miasto. Utrzymanie porządku na takim terenie wymaga ścisłej współpracy władz SGGW oraz Policji. Dzięki dziesięcioletniej dobrej współpracy z uczelnią kampus jest bezpiecznym miejscem dla przebywających tu osób.

W uroczystym otwarciu Punktu Konsultacyjnego Policji uczestniczyli:  inspektor Piotr Owsiewski, Komendant Rejonowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, komisarz Paweł Krauz, Komendant Komisariatu Warszawa Ursynów, inspektor Dariusz Zęgota, Z-ca Komendanta  Komisariatu Warszawa Ursynów, sierżant sztabowy Michał Urbaniak, Dzielnicowy, aspirant sztabowy Jacek Wojtyra, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów oraz nadkomisarz Magdalena Bieniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. 

Uczelnię reprezentowali między innymi: prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki, dr inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz SGGW, mgr Anna Żuchowska, sekretarz rektora, mgr Tadeusz Nadolny , kierownik Administracji Domów i Stołówek Studenckich. Studentów SGGW reprezentowała Anna Szkaradzińska studentka IV roku Wydziału Nauk o Żywności.