STATISTICA

Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji (31.03.2018r.)  studenci i doktoranci mogą, za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp  do oprogramowania STATISTICA.
 

Dystrybucja oprogramowania:

  1. wymagania: aktywne Studenckie konto pocztowe,
  2. aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA,
  3. po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne
    do oprogramowania STATISTICA wraz z niezbędnymi informacjami.

    Uwaga: Pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji  dostępne są tylko z komputerów podłączonych do OSK SGGW.


STATISTICA Zestaw PLUS (dostępny tylko w języku polskim).
Swoją funkcjonalnością obejmuje on wszystkie narzędzia zawarte w programach STATISTICA Zestaw
do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny.
Zalecamy więc zrezygnowanie z ew. wcześniej zainstalowanego oddzielnego dodatku "Analiz Marketingowych i Rynkowych". Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie StatSoft.


Informacje od firmy StatSoft:

  • FAQ - pytania i odpowiedzi dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica,
  • Internetowa Czytelnia - artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach,
  • Internetowy Podręcznik Statystyki - kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.