Dla studentów

Ubezpieczenie NNW


Zachęcamy wszystkich studentów do skorzystania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2017/2018.

Specjalnie dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przygotowany został program zapewniający kompleksową ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków 24/h/dobę przez cały rok i na całym świecie.

Atrakcyjna suma ubezpieczenia i szeroki zakres ochrony obowiązują przez cały rok akademicki - również na praktykach zawodowych, w trakcie których ubezpieczenie NNW jest wymagane przez praktykodawców.
Składka płatna jednorazowo (40 zł lub 54 zł - w zależności od wybranego wariantu).

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić formularz na stronie www.nnw-sggw.pl i opłacić składkę.
 

W serwisie www.nnw-sggw.pl dostępne są również:

  • Wykaz wysokości świadczeń oraz opis programu ubezpieczenia
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Tabela norm uszczerbku na zdrowiu
  • Regulamin Serwisu

Skorzystaj z preferencyjnych warunków i ubezpiecz się na początku roku akademickiego!