XLI Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW odbył się w dniu 12 grudnia 2014 r. Na Przegląd wpłynęło 178 zgłoszeń uczestnictwa z 28 kół naukowych:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
 • Koło Naukowe Aves
 • Koło Naukowe Biotechnologów
 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego
 • Koło Naukowe Ekonomistów
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET
 • Koło Naukowe Leśników
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska
 • Koło Naukowe Ogrodników
 • Koło Naukowe Rolników
 • Koło Naukowe Technologów Żywności
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Zgłoszone prace zostały przydzielone do 11 sekcji:

 • Sekcja 1: Człowiek i otoczenie
 • Sekcja 2: Inżynieryjna
 • Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności
 • Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I
 • Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II
 • Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I
 • Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II
 • Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody
 • Sekcja 9: Świat roślin
 • Sekcja 10: Ekonomia i socjologia
 • Sekcja 11: Posterowa

 

W czasie Przeglądu ocenie podlegało 175 prac, trzy zgłoszone prace nie zostały zaprezentowane. Poniżej zostaną przedstawione informacje o liczbie prac w poszczególnych sekcjach z podziałem na koła naukowe oraz prace wyróżnione i nagrodzone.

 

 

Sekcja 1: Człowiek i otoczenie

Podział 10 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 4

 

Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Świdermajery – „Cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała” czy „upiory w przedpieklu”?
O potencjale w polskim wydaniu

Eliza Mrozowska, Milena Nowak 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Inwentaryzacja, analiza i ocena nieużytkowanego cmentarza leśnego w Wilkach. Wytyczne
do rewaloryzacji cmentarzy ewangelickich

Katarzyna Czubaszek, Martyna Sołtyszewska

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Utrata wartości zabytkowych terenów zielni w wyniku zmian ich układu i funkcji na przykładzie Skweru Hoovera w Warszawie

Karolina Parol, Iwona Machlińska

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

 

Nagrody

Zaginione wioski mazurskie w świadomości społeczności lokalnej

Arkadiusz Szewczyk, Krzysztof Zakrocki 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Drewniane budownictwo Kurpiowszczyzny

Mariola Ogniewska, Sebastian Sibilski

Koło Fotografików Technologii Drewna

 

Architektura typu świdermajer jako jeden z elementów programu naprawczego miasta Otwock

Paulina Sodur

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

 

Sekcja 2: Inżynieryjna

Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Ekonomistów – 1
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 3
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 1
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 1
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 3

 

Praca zgłoszona przez Koło Naukowe Ekonomistów nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Prototyp treningowej obrabiarki CNC wykonany z tworzyw drzewnych

Tomasz Pepłowski, Karol Skinder, Adam Stradomski

Koło Naukowe Obrabiarek CNC

 

Asfalt narzutowy jako sposób tłumienia hałasu drogowego

Małgorzata Skrzyńska

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

 

Zastosowanie SIP do inwentaryzacji, ochrony, monitoringu oraz archiwizacji obiektów w stylu świdermajer – kulisy projektu Interaktywne świdermajery

Damian Siembida, Jakub Strycharczuk

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Nagrody

Możliwości wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w inwentaryzacji historycznych leśnych obiektów cmentarnych

Olga Kowalska, Joanna Stępniak

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

 

Ocena dokładności chronometrażu migawkowego w badaniu struktury dnia roboczego pracy harwestera podczas trzebieży w drzewostanie sosnowym

Dariusz Pszenny, Katarzyna Kwiatkowska, Paulina Rola

Koło Naukowe Leśników

 

Konstrukcje TENSEGRITY, czyli jak niemożliwe staje się możliwe

Anna Molenda

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

 

 

Sekcja 3: Żywienie i technologia żywności

Podział 16 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 2
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 5
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 3
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 4

Wyróżnienia

Ocena wpływu naturalnych dodatków mineralnych na cechy jakościowe muszli ślimaków
Achatina fulica

Joanna Kostelnik, Katarzyna Wieczorek, Paweł Solarczyk

Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

 

Prozdrowotne zamienniki popularnych produktów spożywczych  z wykorzystaniem
m.in. Stevia rebaudiana oraz Brassica oleracea

Kamil Żmuda, Katarzyna Kozak, Ewelina Sobczyńska

Koło Naukowe Żywności i Żywienia

 

Ocena wstępowania nadwagi i otyłości wśród mieszkańców Warszawy i okolic. Porównanie wyników wskaźnika BMI i % udziału tkanki tłuszczowej

Wioleta Siłuch, Aneta Sobczak

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

Nagrody

Zdrowsze alternatywy tradycyjnych wafli cukrowych

Marta Gawin, Paulina Hnatiuk, Izabela Czuchryta

Koło Naukowe Technologów Żywności

Badanie zależności między wariantami genetycznymi β-laktoglobuliny a kształtowaniem się poziomu ogólnej zawartości kazeiny mleka krowiego o zróżnicowanej jakości cytologicznej

Monika Przeworska

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

Soja z polskich pól

Marcin Sońta, Wioleta Kniżewska

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

 

 

Sekcja 4: Zdrowie i hodowla zwierząt I

 

Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 5
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Lokalizacja białka Sox-9 w trakcie rozwoju gonad jesiotra rosyjskiego Acipenser gueldenstaedtii

Aleksandra Gosk, Marek Skrobisz

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Krwiodawstwo psie w polskiej medycynie weterynaryjnej

Urszula Magdalena Kulesza

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Wpływ krzyżowania bydła ras mlecznych na użytkowość rozpłodową

Paweł Solarczyk

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

Nagrody

Wpływ długotrwałej selekcji w kierunku zwiększenia masy ciała oraz zwiększenia masy jąder
na wielkość narządów wewnętrznych u myszy Mus musculus

Ewa Domagała, Karolina Brzeszkiewicz, Aleksandra Gajewska

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Wpływ przechowywania zamrażalniczego karmy dla ptaków szponiastych i sów utrzymywanych
w hodowlach na jej wartość odżywczą

Wojciech Kozik, Ilona Smolaga, Agnieszka Sadłowska

Koło Naukowe Aves

Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych

Małgorzata Wiewióra

Koło Naukowe Aves

 

 

 

Sekcja 5: Zdrowie i hodowla zwierząt II

Podział 17 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 8
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 7
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Pasożyty występujące w kale gołębi i krukowatych

Iza Wadowska, Magdalena Gawędzka

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Porównanie użytkowości mlecznej pierwiastek w pierwszych 100 dniach laktacji ras MO i PHF
oraz krzyżówek tych ras

Agata Bielecka

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

Kalkulator dawki żywieniowej dla trzody chlewnej z uwzględnieniem zastąpienia białka sojowego paszami własnymi

Kamil Kurowski, Paweł Kwaśniak

Koło Naukowe Rolników

Nagrody

Wybrane choroby zakaźne ptaków ozdobnych

Żaneta Dzięgelewska

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Klipnosis

Olga Witkowska

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Embriotransfer bydła w Polsce – Czy ma szansę na rozpowszechnienie?

Magdalena Iglewska

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

 

 

 

 

Sekcja 6: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt I

Podział 15 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 5
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 3
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 2

Wyróżnienia

Parazytofauna łosi (Alces alces) z Kampinoskiego Parku Narodowego

Justyna Kaczyk

Koło Naukowe Leśników

Sekwencyjność oraz częstotliwość behawioru indywidualnego przedstawicieli gatunku
Słoń afrykański (Loxodonta africana) w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym

Patryk Pyciński

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

Tropem watahy - „Wolf expedition 2014”

Dominika Stępkowska, Krzysztof Korzeniewski

Koło Naukowe Leśników

Nagrody

Neocaridina davidi „Painted Fire Red” – nowy selekt krewetki ozdobnej

Rafał Maciaszek

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Próby reintrodukcji pazia żeglarza (Iphiclides podalirius) i pazia królowej (Papilio machaon)
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka

Anna Kamilewicz, Joanna Żabicka, Agnieszka Piątek

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

Ocena skuteczności dwóch nowych pułapek do odłowu epigeicznych chrząszczy – Coleoptera

Hubert Jakoniuk, Joanna Seroczyńska

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

Sekcja 7: Biologia, ekologia i ochrona zwierząt II

Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Aves – 2
 • Koło Naukowe Leśników – 6
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 1
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 2
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Występowanie różnych gatunków biedronek w koloniach mszyc zasiedlających krzewy ozdobne

Tiffany Hernik

Koło Naukowe Ogrodników

Martwa kura pełna życia czyli porównanie zgrupowań nekrofagów (Coleoptera)
w trzech środowiskach

Rafał Piaskowski, Katarzyna Maciąg, Donata Tokarska

Koło Naukowe Leśników

Ocena możliwości włączenia Lasów Sobiborskich do sieci ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce oraz do sieci Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000

Katarzyna Kanclerska, Mateusz Pawelec, Mateusz Grzębkowski

Koło Naukowe Leśników

Nagrody

Analiza aerodynamiki lotu ptaków drapieżnych

Piotr Wietrow, Renáta Tobolová, Anna Głowacka

Koło Naukowe Aves

Dynamika jesiennej migracji ptaków wzdłuż Doliny Środkowej Wisły

Paulina Organiściak, Marika Prus, Mateusz Grzębkowski

Koło Naukowe Leśników

Porównanie zgrupowań motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) muraw psammofilnych
i wilgotnych łąk nadbużańskich

Anna Niewiarowska, Sylwester Gil, Mirosława Mironczuk

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

 

Sekcja 8: Ekologia i ochrona przyrody

Podział 14 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 8
 • Koło Naukowe Leśników – 2
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 1

Wyróżnienia

Wpływ wybranych środowisk rzeki Bug na zgrupowania chrząszczy z rodziny biegaczowate (Coleoptera, Carabidae)

Barbara Szestowicka, Hubert Jakoniuk, Donata Tokarska

Koło Naukowe Leśników

Wykorzystanie prawa Chezy do ilościowego określania rozrządu wód w wielokorytowym systemie rzeki anastomozującej na przykładzie rz. Narew

Rafał Jankowski, Wojciech Kołodziejczak

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Analiza i ocena stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w rejonie nieczynnej kopalni
w Rutkach

Paulina Kiełek

Koło Naukowe Rolników

 

Nagrody

Hydrologiczna ocena celowości prowadzenia prac utrzymaniowych na rz. Supraśl w kontekście ograniczenia ryzyka powodziowego

Patrycja Gruchała, Alicja Kogowska

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Rzeka uregulowana czy przekształcona? Analiza zmienności przepływów, stanów wód i środowiska wodnego w wyniku przeprowadzenia regulacji

Edyta Jaszczuk, Rafał Jankowski

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

Możliwość czynnej ochrony rudosterki szaropierśnej w Brazylii

Mateusz Styczyński

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 

 

 

 

Sekcja 9: Świat roślin

Podział 12 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Leśników – 6
 • Koło Naukowe Ogrodników – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 4

Wyróżnienia

Przyczyny zróżnicowania budowy morfologicznej Carex orbicularis w ekstremalnych warunkach siedliskowych nad jeziorami Bulun-kul i Rang-kul (Pamir Wschodni, Tadżykistan)

Katarzyna Badura

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Zróżnicowanie flory torfowisk Pamiru Wschodniego na przykładzie jezior Bułun-Kul oraz Rang-Kul

Joanna Mielczarczyk

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Wpływ sukcesji wtórnej spontanicznej na bogactwo gatunkowe porostów naziemnych i nadrzewnych różnowiekowych pożarzysk Dolnego Basenu Biebrzy

Bartosz Potoczny, Łukasz Siedlecki

Koło Naukowe Leśników

 

Nagrody

Występowanie wybranych inwazyjnych obcych gatunków roślin w centralnej części Puszczy Białowieskiej

Tomasz Jerczyński

Koło Naukowe Leśników

Przyczyny i skutki antropogenicznej degradacji flory Pamiru Wschodniego

Paweł Staszek

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

Wpływ sąsiedztwa człowieka na rozmieszczenie obcych gatunków inwazyjnych roślin w lasach
na przykładzie Obrębów Białowieża i Puszcza Ladzka

Maciej Rafał Wroniewski

Koło Naukowe Leśników

 

 

 

 

Sekcja 10: Ekonomia i socjologia

Podział 11 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Ekonomistów – 5
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 1
 • Koło Naukowe Rolników – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1

Wyróżnienia

„Jeleń czy zebra?” czyli wiedza przedszkolaków zdemaskowana

Joanna Szlendak, Franciszek Holnicki 

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

 Analiza ofert banków skierowanych do studentów na podstawie przeprowadzonego badania

Magdalena Kupiec

Koło Naukowe Ekonomistów

 Handel produktami high-tech w kontekście wydatków na B+R w wybranych państwach

Zuzanna Szymaniuk

Koło Naukowe Ekonomistów

Nagrody

Aspekty ekonomiczne transferu zawodnika piłki nożnej

Aron Kaczmarek

Koło Naukowe Ekonomistów 

Uwarunkowania wyboru oferty usług telekomunikacyjnych wśród studentów na przykładzie telefonii komórkowej

Ewelina Grądziel

Koło Naukowe Ekonomistów 

Preferencje konsumentów na polskim rynku herbaty

Anna Skutnik

Koło Naukowe Ekonomistów

 

 

 

 

Sekcja 11: Posterowa

Podział 37 zgłoszonych prac między poszczególne koła był następujący:

 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 2
 • Koło Naukowe Aves – 1
 • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 1
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 1
 • Koło Naukowe Leśników – 9
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 4
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 2
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 1
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 2
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 5
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 3
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1

Praca zgłoszona przez Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” nie została wygłoszona.

Wyróżnienia

Porównanie zachowania kotów szczepionych przeciwko wściekliźnie w 13 dystalną ogona
oraz w okolicę udową prawą

Olga Witkowska

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Porównanie wybranych cech martwego drewna leżącego w drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego
i boru mieszanego świeżego na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec

Andrzej Sas, Wanda Sabat, Elżbieta Racibor

Koło Naukowe Leśników

Znaczenie nanocząstek srebra w terapii przeciwnowotworowej

Katarzyna Filip, Rafał Pingwara 

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Nagrody

Wpływ biopolimeru, jakim jest guma ksantanowa, na przepuszczalność piasku średniego

Adam Klata, Łukasz Komar

Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

Występowanie niedowagi, nadwagi i otyłości w wybranej grupie osób zamieszkujących
Warszawę i okolice

Aneta Sobczak, Wioleta Siłuch

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

Innowacyjne propozycje asortymentu sklepików szkolnych

Ewelina Sobczyńska, Kamil Żmuda, Katarzyna Kozak; Koło Naukowe Żywności i Żywienia

 

Na 178 zgłoszonych prac podział pomiędzy poszczególne koła kształtował się następująco:

 • Koło Fotografików Technologii Drewna – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Architektów Krajobrazu – 4
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Aves – 7
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Biotechnologów – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego – 2
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego – 11
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Ekonomistów – 6
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym – 2
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich – 20
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 3
 • Koło Naukowe Informatyków Silver .NET – 2
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Leśników – 30
  • wyróżnienia – 7
  • nagrody – 6
 • Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych – 20
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Obrabiarek CNC – 3
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Ochrony Środowiska – 4
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Ogrodników – 3
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Rolników – 3
  • wyróżnienia – 2
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Technologów Żywności – 7
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach – 9
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Koło Naukowe Żywienia Zwierząt – 2
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 0
 • Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków – 4
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Koło Naukowe Żywności i Żywienia – 7
  • wyróżnienia – 1
  • nagrody – 1
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia” – 6
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów – 13
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 2
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci” – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki – 1
  • wyróżnienia – 0
  • nagrody – 0
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej – 7
  • wyróżnienia – 3
  • nagrody – 3

 

 

Ranking XLI Przeglądu Dorobku Kół Naukowych

 

 

Miejsce

Nazwa koła

Suma punktów

1

Koło Naukowe Leśników

68

2

Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich

36

3

Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

34

4

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów

27

5

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

25

6

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach

23

8

Koło Naukowe Budownictwa Wodnomelioracyjnego

21

8

Koło Naukowe Ekonomistów

21

9

Koło Naukowe Aves

19

10

Koło Naukowe Żywności i Żywienia

13

11

Koło Naukowe Technologów Żywności

11

12

Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków

10

14

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego

8

14

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

8

15

Koło Naukowe Rolników

7

17

Koło Naukowe Architektów Krajobrazu

6

17

Koło Naukowe Geoinżynierii przy Centrum Wodnym

6

21

Koło Fotografików Technologii Drewna

5

21

Koło Naukowe Obrabiarek CNC

5

21

Koło Naukowe Ogrodników

5

21

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zielona Chemia”

5

22

Koło Naukowe Żywienia Zwierząt

4

23

Koło Naukowe Informatyków Silver .NET

2

27

Koło Naukowe Biotechnologów

1

27

Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji

1

27

Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżnierii

1

27

Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych „Argonauci”

1

28

Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki

0