Dla studentów

Koła naukowe SGGW


Koła naukowe SGGW

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego
Koło Naukowe Marketerów Insight
Koło Naukowe Rolników
Koło Naukowe Finansistów i Bankowców
Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych 
Koło Naukowe Leśników
Koło Naukowe Logistyki
Koło Naukowe Ogrodników
Koło Naukowe Budownictwa Wodno-Melioracyjnego
Koło Naukowe Technologów Drewna
Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach
Koło Naukowe Ekonomistów
Koło Naukowe Technologów Żywności
Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Architektów Krajobrazu
Koło Naukowe Socjologii
Koło Naukowe Pedagogów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Ekoinżynierii
Koło Fotografii Naukowej i Dokumentacyjnej
Koło Naukowe Biotechnologów
Koło Naukowe Ochrony Środowiska
grupa dyskusyjna Koła Naukowego Ochrony Środowiska
Koło Naukowe Żywieniowców i Dietetyków
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
Koło Informatyków REDINUX
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki
Międzywydziałowe Koło Naukowe Zielona Chemia
Koła Naukowego Odpowiedzialnego Biznesu „ENACTUS”
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
Koło Naukowe WBiIŚ – GISowcy 
Koło Naukowe Informatyków Silver.NET
Koło Naukowe Inwestycji Blue Chip
Międzywydziałowe Koło Naukowe Poszukiwań Interdyscyplinarnych Argonauci
Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer
Koło Naukowe Antropologów
Międzywydziałowe Koło Naukowe Filmowców
Koło Naukowe Geoinżynierii
Koło Naukowe Żywności i Żywienia
Koło Naukowe Chemiczne Technologii Drewna
Koło Naukowe Fotografików Technologii Drewna
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
Koło Naukowe Obrabiarek CNC
Koło Naukowe Przedsiębiorczy Technolog
Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich
Koło Naukowe Biologii Molekularnej
Koło Naukowe Mikrobiologów EZA
Koło Naukowe Public Relations
Koło Naukowe Rachunkowości i Audytu Kreatywność
Koło Naukowe Aves
Koło Naukowe Szkoła Finansów
Koło Naukowe Business Intelligence Group SAS
Koło Naukowe Żywienia Zwierząt
Koło Naukowe Ochrony i Konserwacji Drewna

Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych