SGGW

Dla pracowników

05
maja
2014

Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki

Zapraszamy pracowników i studentów SGGW do udziału w I Kongresie Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO2014. I Kongres BIO2014 to wyjątkowe spotkanie członków czterech Towarzystw naukowych, będące: 49 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch), 12 Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK), 16 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) i 7 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

Kongres odbędzie się w dniach 9-12 września 2014 r. na terenie zabytkowych budynków Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie to największe forum nauk biologicznych w 2014 roku. Celem Kongresu jest integracja środowiska naukowego, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

W ramach Kongresu przewidujemy wykłady zaproszone, referaty zgłoszone, organizację sesji posterowych i sesji specjalnych. Wykłady plenarne zaprezentują znamienici naukowcy o międzynarodowej renomie, w tym laureaci nagrody Nobla, m.in. prof. John Gurdon oraz prof. Aaron Ciechanover.

Ruszył już system rejestracji uczestników i zgłaszania abstraktów na Kongres:http://bio2014.pl 

Wczesna rejestracja zakończy się 8 lipca 2014 r. Abstrakty będą przyjmowane od początku marca do 15 maja 2014 r.

Od 2008 roku łączymy z sukcesem Zjazdy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego z Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki. W tym roku Oddział Warszawski PTBioch wraz z Oddziałem Warszawskim PTBK postanowiły rozszerzyć spojrzenie na bio-nauki, zapraszając do współorganizacji konferencji jeszcze dwa Towarzystwa, PTBF oraz PTBI.
Tak powstała idea wspólnego Kongresu BIO2014 czterech Towarzystw Naukowych, zrzeszających przedstawicieli szeroko pojętych nauk biologicznych. Będzie to pierwsze w Polsce zakrojone na tak dużą skalę spotkanie środowisk naukowych zajmujących się naukami biologicznymi.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Kongresu: http://bio2014.pl/