Dla pracowników


 • 23
  czerwca

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”
  NCBR ogłosił kolejny konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” czytaj więcej
 • 17
  czerwca

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kardy Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. czytaj więcej
 • 13
  czerwca

  Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie.

  Konkurs Fundacji Dekabana. Pobyt stypendialny w Kanadzie.
  Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o ofercie stypendialnej Fundacji A.S. Dekabana na rok 2015. Oferta skierowana jest do młodych polskich naukowców (poniżej 40 roku życia) z tytułem doktora. Kwota stypendium pokrywa wydatki związane z pobytem i podróżą. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego czytaj więcej
 • 10
  czerwca

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wnioksów w ramach kolejnej edycji programu "Granty na granty". czytaj więcej
 • 15
  maja

  Partie polityczne o nauce i szkolnictwie wyższym w Europie

  W związku z toczącą się debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, trzy Konferencje Rektorów: Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Francji i Niemiec zadały przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy. czytaj więcej
 • 15
  maja

  I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

  I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w podczas uroczystego I posiedzenia Mazowieckiego Klastra Chemicznego. czytaj więcej
 • 05
  maja

  Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki

  Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki
  Zapraszamy pracowników i studentów SGGW do udziału w I Kongresie Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO2014. I Kongres BIO2014 to wyjątkowe spotkanie członków czterech Towarzystw naukowych, będące: 49 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch), 12 Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK), 16 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) i 7 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI). czytaj więcej
 • 16
  kwietnia

  KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin

  KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin
  Do 23 maja można składać wnioski projektowe w programie Komisji Europejskiej finansującym współpracę badawczą między Europą a Chinami. W ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach. czytaj więcej
 • 11
  marca

  Odznaczenia państwowe dla pracowników SGGW

  Odznaczenia państwowe dla pracowników SGGW
  Podczas uroczystości, która odbyła się 11 marca br. w Auli Kryształowej SGGW, pracownikom uczelni zostały wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki otrzymało czterech pracowników SGGW. czytaj więcej
 • 17
  lutego

  Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020

  Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020
  W dn. 11.02.2014 w Centrum Wodnym 93 pracowników SGGW wzięło udział w zorganizowanym przez Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych spotkaniu dotyczącym programu Horyzont 2020. czytaj więcej