Dla pracowników


 • 10
  czerwca

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

  Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wnioksów w ramach kolejnej edycji programu "Granty na granty". czytaj więcej
 • 15
  maja

  Partie polityczne o nauce i szkolnictwie wyższym w Europie

  W związku z toczącą się debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, trzy Konferencje Rektorów: Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich), Francji i Niemiec zadały przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy. czytaj więcej
 • 15
  maja

  I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego

  I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w podczas uroczystego I posiedzenia Mazowieckiego Klastra Chemicznego. czytaj więcej
 • 05
  maja

  Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki

  Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki
  Zapraszamy pracowników i studentów SGGW do udziału w I Kongresie Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki BIO2014. I Kongres BIO2014 to wyjątkowe spotkanie członków czterech Towarzystw naukowych, będące: 49 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch), 12 Konferencją Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (PTBK), 16 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) i 7 Zjazdem Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI). czytaj więcej
 • 16
  kwietnia

  KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin

  KE finansuje wyjazdy badawcze do Chin
  Do 23 maja można składać wnioski projektowe w programie Komisji Europejskiej finansującym współpracę badawczą między Europą a Chinami. W ramach współpracy głównym celem są wizyty badawcze europejskich naukowców w Chinach. czytaj więcej
 • 11
  marca

  Odznaczenia państwowe dla pracowników SGGW

  Odznaczenia państwowe dla pracowników SGGW
  Podczas uroczystości, która odbyła się 11 marca br. w Auli Kryształowej SGGW, pracownikom uczelni zostały wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki otrzymało czterech pracowników SGGW. czytaj więcej
 • 17
  lutego

  Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020

  Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020
  W dn. 11.02.2014 w Centrum Wodnym 93 pracowników SGGW wzięło udział w zorganizowanym przez Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych spotkaniu dotyczącym programu Horyzont 2020. czytaj więcej
 • 28
  stycznia

  Wystawa Kur Ozdobnych

  Wystawa Kur Ozdobnych
  Wydział Nauk o Zwierzętach oraz „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce zapraszają na Wystawę Kur Ozdobnych. Tegoroczna Wystawa Kur Ozdobnych odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Obiektach Sportowych SGGW przy ul. Ciszewskiego 10. czytaj więcej
 • 23
  stycznia

  XIX Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ

  XIX Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
  Wydział Nauk o Żywności oraz PTTŻ zapraszają wszystkich chętnych na XIX Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ , która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-9 maja 2014 r. w SGGW. Konferencja jest kontynuacją corocznych spotkań, które mają na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń w zakresie nauk o żywności i żywieniu oraz integrację młodych środowisk naukowych z kraju i ze świata. czytaj więcej
 • 09
  grudnia

  Konferencja „Transfer Wiedzy w Agrobiznesie”

  Konferencja „Transfer Wiedzy w Agrobiznesie”
  5.12.2013, w związku z realizacją Projektu Kreator Innowacyjności – finansowanego przez NCBiR, miała miejsce konferencja pod tytułem „Transfer Wiedzy w Agrobiznesie” zorganizowana przez Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie – Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. czytaj więcej