Dla mediów

Fotogaleria

08
lutego
2013

Jubileusze Pracowników SGGW

We wtorek 5 lutego 2013 roku w Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Alojzy Szymański wręczył pracownikom uczelni listy gratulacyjne za wieloletnią pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dziękując dostojnym Jubilatom, profesor Szymański wyraził swoje uznanie za ich zaangażowanie, za poświęcenie, za wkład w wypełnianie misji uczelni, którą jak podkreślił, SGGW wypełnia od blisko dwustu lat. Rektor życzył Jubilatom wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym oraz  kolejnych pięknych jubileuszy.

W uroczystości oprócz Jubilatów brali udział: Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek S. Szyndel, Sekretarz Rektora i Kierownik Biura Rektora mgr Anna Żuchowska, dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych SGGW, w których pracują Jubilaci.