Dla kandydatów

studia podyplomowe


 

 1. Uchwała Senatu SGGW Nr 73 - 2014/2015 z dnia 27.04.2015 r. wprowadzająca nowy Regulamin studiów podyplomowych
 2. Nowy Regulamin studiów podyplomowych z dnia 27 kwietnia 2015 r. - obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Studia podyplomowe działające w SGGW 

Wydział Rolnictwa i Biologii:

 1. Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
 2. Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa
 3. Przyroda
 4. Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego
 2. Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
 3. Choroby psów i kotów
 4. Choroby zwierząt nieudomowionych
 5. Epizootiologia i administracja weterynaryjna
 6. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 7. Ochrona zdrowia publicznego
 8. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna

Wydział Leśny:

 1. Infrastruktura drogowa w lasach
 2. Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych
 3. Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

 1. Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej
 2. Florystyka – sztuka układania kwiatów
 3. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych
 4. Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym
 5. Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 1. Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków   
 2. Ocena efektywności energetycznej budynków
 3. Projektowanie geotechniczne
 4. Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej  
 5. Zarządzenie obszarami Natura 2000

Wydział Technologii Drewna:

 1. Podyplomowe studia konserwacji drewna
 2. Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli
 3. Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym

Wydział Nauk o Zwierzętach:

 1. Dobrostan zwierząt
 2. Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
 3. Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
 4. Techniki molekularne - zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie
 5. Zoopsychologia - problemy behawioru psów
 6. Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie

Wydział Nauk Ekonomicznych:

 1. Administracja i finanse publiczne
 2. Audyt wewnętrzny w praktyce
 3. Biznes i informatyka
 4. CSR – Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 5. Logistyka
 6. Medioznawstwo i zarządzanie informacją
 7. Metody i techniki menedżerskie
 8. Podyplomowe studia bankowości i finansów
 9. Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
 10. Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej
 11. Podyplomowe studia rachunkowości
 12. Podyplomowe studia rachunkowości bankowej
 13. Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej
 14. Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych
 15. Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania
 16. Podyplomowe studia zarządzania biznesem w Europie Wschodniej
 17. Podyplomowe studia zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi
 18. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 19. Prawo podatkowe - kadry i płace
 20. Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
 21. Rachunkowość gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
 22. Wycena nieruchomości
 23. Zamówienia publiczne
 24. Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
 25. Zarządzanie łańcuchem dostaw
 26. Zarządzanie nieruchomościami
 27. Zarządzanie w agrobiznesie – MBA

Wydział Nauk o Żywności:

 1. Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
 2. Podstawy zarzadzania bezpieczeństwem i jakością żywności

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:

 1. Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
 2. Organizacja turystyki, agroturystyki i hotelarstwa
 3. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności 
 5. Żywienie człowieka i gastronomia

Wydział Inżynierii Produkcji:

 1. Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
 2. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 3. Zarządzanie w energetyce

Wydział Nauk Społecznych:

 1. Gerontologia społeczna
 2. Instytucje globalne i edykacja międzykulturowa
 3. Komunikacja w biznesie
 4. Komunikacja w pracy socjalnej
 5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 6. Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania etyki
 7. Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego nauczycieli
 8. Terapia pedagogiczna
 9. Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

 1. Administracja systemami i aplikacjami
 2. Akademia SAS. Przetwarzanie i analiza danych w biznesie
 3. Edukacja zdalna w erze cyfrowej
 4. Efektywna administracja systemami linuksowymi
 5. Informatyka i technologie informacyjne
 6. Podyplomowe studia baz danych
 7. Podyplomowe studia e-Biznesu i e-Learningu
 8. Systemy informacyjne i analiza danych
 9. Systemy informatyczne zarządzania
 10. Zarządzanie projektami i usługami IT w administracji publicznej