Dla kandydatów

Termin składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów dla kandydatów na studia II stopnia.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, (kwalifikacja z dn. 20 lipca 2018r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższej tabeli. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatnie dni, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli wyznaczony termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 2 sierpnia 2018r. do godz. 15.00. W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie.

Dokumenty składane są w terminie 24 lipca - 2 sierpnia 2018r. w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr 8 w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

Cudzoziemcy oraz osoby z dyplomami uzyskanymi poza granicami Polski składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

24 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  A  do B
25 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  C  do D
26 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  E do J
27 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  K
30 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  L  do N
31 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  O  do R
1 sierpnia osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  S  do T
2 sierpnia osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  U  do Ż