Dla kandydatów

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019  Lista kierunków

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia 

Kwalifikacja podstawowa

od 1 czerwca
do 8 lipca 2018 r.

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

11 lipca

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych – kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

16 lipca   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

12,13,16,17 lipca

 

zgodnie z terminarzem podanym 11 lipca – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

13 lipca

 

zgodnie z terminarzem podanym 11 lipca – testy kompetencyjne --> sprawdź

do 19 lipca

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia)

20 lipca

do godz. 18

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 24 lipca
do 02 sierpnia
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia 

 

Kwalifikacja uzupełniająca – pozostałe kierunki studiów:

7 sierpnia do godz. 18 komunikat o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach (System Obsługi Kandydatów)

od 7 sierpnia
do 2 wrzesnia

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

3 września

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych – kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a  wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

4 września   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

4-6 września

 

zgodnie z terminarzem podanym 03 września – spotkania kwalifikacyjne z WKR --> sprawdź

5 września

 

zgodnie z terminarzem podanym 03 września – testy kompetencyjne --> sprawdź

do 6 września

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia)

7 września

do godz. 18

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów)

od 10 do 14 września
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.