Dla kandydatów

Terminy składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w kwalifikacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne (kwalifikacja z dn. 10.07.2018r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższych tabelach. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatni dzień, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli zaproponowany dla nazwiska termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 19 lipca 2018r. (czwartek) do godz. 15.00
W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie.

Informacje dotyczące składania dokumentów zawarte są w zakładce "Często zadawane pytania", do których to przeczytania serdecznie zachęcamy.

Dokumenty składane są w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr.8. w godzinach 9-15.

Cudzoziemcy oraz osoby ze świadectwami uzyskanymi poza granizami Polski, dyplomami IB, EB składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15.

Proponowane terminy dla obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w Polsce:

11 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do B
12 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   C do F
13 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   G do J
16 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   K do Ł
17 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   M do Q
18 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   R do T
19 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   U do Ż

Proponowane terminy dla cudzoziemców oraz obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w innych krajach:

11 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  A do D
12 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  F do I
13 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę       K
16 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  L do P
17 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  R do S
18 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  T do Y
19 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  Z do Ż