Dla kandydatów

Terminy składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w kwalifikacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne (kwalifikacja z dn. 15.09.2017r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższych tabelach. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatni dzień, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli zaproponowany dla nazwiska termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 20 września 2017r. (środa) do godz. 15.00
W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie. Informacje dotyczące składania dokumentów zawarte są w zakładce "Często zadawane pytania", do których to przeczytania serdecznie zachęcamy.

Dokumenty składane są w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr.8. w godzinach 9-15.

Cudzoziemcy oraz osoby ze świadectwami uzyskanymi poza granizami Polski, dyplomami IB, EB składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15.

Proponowane terminy dla obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w Polsce:

18 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do K
19 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   L do R
20 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   S do Ż
   
   
   
   

Proponowane terminy dla cudzoziemców oraz obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w innych krajach:

18 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do Z
19 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do Z
20 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do Z