Dla kandydatów

Sprawdzian z rysunku – komunikaty


Warszawa, 29 sierpnia 2018

Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu w rekrutacji uzupełniającej – wrześniowej

TERMIN SPRAWDZIANU: czwartek 13 września 2018 r., w godzinach 10.00-12.00

MIEJSCE ZBIÓRKI:
do godziny 9.45, przed Aulą Kryształową SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166.
Na miejscu będą pracownicy SGGW z widocznymi identyfikatorami, którzy poprowadzą grupę do miejsca rejestracji*.

Od godziny 9.45 rozpocznie się sprawdzanie tożsamości i rejestracja kandydatów.

* Konsekwencją opóźnienia jest skrócenie czasu rysowania lub utrata możliwości podejścia do sprawdzianu.

DOGODNY DOJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI:
Aula Kryształowa jest jednym z budynków założenia historycznego na Ursynowie – obecnej siedziby SGGW. Do SGGW można dojechać liniami autobusowymi komunikacji miejskiej**. Dokładna lokalizacja obiektu została rozrysowana na planie dostępnym na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/kontakt/

** Organizatorzy nie będą uwzględniać spóźnienia kandydata na sprawdzian spowodowanego niewłaściwą organizacją dojazdu.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:
Pracę należy wykonać na ostemplowanym białym papierze w formacie A2, który zostanie wręczony kandydatom po rejestracji. Wraz z papierem kandydaci otrzymają instruktaż dotyczący zasad i warunków przebiegu sprawdzianu oraz temat pracy.

Decyzja co do techniki wykonania pracy powinna być podjęta przed rozpoczęciem sprawdzianu i powinna zakładać ograniczony czas wykonania zadania oraz warunki pracy. Technika wykonania pracy nie jest narzucona: czarno-biała (ołówek, rozwodniony tusz etc.) lub barwna. Można używać różnego rodzaju pisaków, piórek lub kredek wodnych czy farb. Prace wykonane w technikach olejnych, pastelach lub takich, które wymagają specjalnego utrwalenia, nie będą klasyfikowane.

NA SPRAWDZIAN NALEŻY ZABRAĆ:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
 • sztywny podkład z tektury dostosowany do formatu papieru rysunkowego A2 (60cm x 42cm) oraz spinacze trzymające papier;
 • narzędzia do rysowania lub malowania (miękki ołówek HB lub 2B etc. – kandydat decyduje o twardości ołówka, temperówkę i gumkę do ścierania; w przypadku wykonywania szkiców malarskich: farby i odpowiedni pędzel, ściereczkę do wytarcia rąk, watę lub ligninę do zmywania farby oraz naczynia na wodę czystą i brudną);
 • wodę potrzebną do malowania;
 • można mieć ze sobą jedynie niewielką podręczną torebkę, w której będą umieszczone przybory rysunkowe.

Nie wolno mieć teczek rysunkowych i własnego papieru do rysowania oraz oznaczonych lub porysowanych podkładek!

DODATKOWE PROŚBY:

 1. W trakcie trwania sprawdzianu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkiego rodzaju odtwarzaczy, pod groźbą unieważnienia pracy;
 2. Ze względu na liczbę kandydatów i lokalizację miejsca zbiórki, osoby towarzyszące proszone są o pozostanie w domu lub sąsiadującym parku. Usprawni to organizację oraz przebieg sprawdzianu.

Ewa Kosiacka-Beck,
koordynator sprawdzianu z rysunku odręcznego dla kandydatów na I rok studiów w SGGW

 


Warszawa, 30 kwietnia 2018

Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu w SGGW w 2018 roku

Jaki jest cel przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku odręcznego?

Praca wykonana w trakcie sprawdzianu powinna wykazać uzdolnienia plastyczne kandydata, wrażliwość twórczą, trafne interpretowanie zadanego tematu, ale przede wszystkim umiejętność obserwacji, postrzegania i odtworzenia wartości otaczającego krajobrazu. Przydatna będzie także ogólna wiedza na temat otaczającego nas świata.

Architektura krajobrazu to dyscyplina twórcza, która równoważy w sobie artystyczne i intelektualne postrzeganie otaczającego nas świata. Łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dyscyplin. Zastosowanie choćby ogólnych wiadomości z zakresu m.in. biologii, geografii, podstaw architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, estetyki i filozofii, antropologii kulturowej, historii sztuki oraz umiejętność posługiwania się rysunkiem jako formą przekazu, będą warunkiem przydatności kandydata do studiowania na tym kierunku studiów. Głównym celem sprawdzianu z rysunku jest wyłonienie spośród grupy kandydatów zdających sprawdzian osób najlepiej przygotowanych do kształcenia się i zgłębiania wiedzy z zakresu architektury krajobrazu.

Przeprowadzenie sprawdzianu

Tematem sprawdzianu będzie otaczający nas krajobraz, z całym swym bogactwem form i różnorodnością pełnionych przez niego funkcji.

Miejsce i temat sprawdzianu będą miały również wpływ na długość jego trwania – 2 do 3 godzin zegarowych.

Praca będzie wykonywana na białym papierze, który będzie dostarczony kandydatom przez organizatorów. Format papieru będzie także uzależniony od tematu i miejsca sprawdzianu (nie mniejszy niż A4, nie większy niż A2). Natomiast każdy kandydat powinien mieć ze sobą nieoznaczony, sztywny podkład stosownej wielkości, na którym będzie mógł położyć papier i swobodnie rysować. Dla zwiększenia komfortu rysujących podkład do rysowania powinien być wyposażony w spinacze przytrzymujące papier.

Kandydat ma pełną swobodę wyboru techniki rysowania. Decyzję tę należy podjąć odpowiednio wcześniej, by każdy mógł przed rozpoczęciem sprawdzianu wyposażyć się we własne narzędzia odpowiednie dla danej techniki. Pracę należy wykonywać w technice, która ułatwi realizację wykonania zadania w określonym czasie, a jednocześnie nie wymaga utrwalania. Zakaz stosowania technik wymagających utrwalenia wynika z tego, że przy składaniu i rozkładaniu prac podczas ich przeglądania rysunek może ulec zatarciu lub zniszczeniu. Z tych powodów nie jest wskazane stosowanie węgla, ołówków pastelowych, tłustych kredek, farb olejnych i akrylowych.

Prace wykonane w technice czarno-białej i barwnej będą oceniane jako równorzędne.

Sposób wypowiedzi plastycznej i oczekiwania względem pracy

Praca powinna być wykonana samodzielnie. Aby ułatwić osobom oceniającym podjęcie właściwej decyzji, praca powinna być wykonana w konwencji, która jest powszechnie określana jako realistyczny sposób widzenia świata. Zademonstrowanie przez kandydata innego sposobu wypowiedzi plastycznej spowoduje odrzucenie pracy.

W oczekiwanym sposobie wypowiedzi plastycznej istotną rolę odgrywać będzie realizacja założeń tematu pracy, umiejętność zakomponowania arkusza papieru oraz zastosowanie zasad perspektywy rysunkowej i malarskiej, wprowadzenie światłocienia, operowanie prawidłowymi proporcjami, jakie występują pomiędzy różnymi obiektami, które dostrzegamy w otaczającym nas krajobrazie.

Kolejne informacje na temat przeprowadzenia sprawdzianu będą ukazywały się zgodnie z pracami komisji rekrutacyjnej SGGW.

Ewa Kosiacka-Beck
Koordynator sprawdzianu z rysunku odręcznego dla kandydatów na I rok studiów w SGGW

 


Warszawa, 30 czerwca 2018

Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura Krajobrazu.

TERMIN SPRAWDZIANU - czwartek  5 lipca, w godzinach 10.00-12.00,

MIEJSCE ZBIÓRKI - do godziny 9.30 przed wejściem do budynku nr 23 (Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Nauk o Zwierzętach), od strony ul. Ciszewskiego. Na miejscu będą pracownicy SGGW z widocznymi identyfikatorami, którzy poprowadzą grupę do miejsca rejestracji*.

Od godziny 9.45 rozpocznie się sprawdzanie tożsamości i rejestracja uczestników sprawdzianu.

*z lokalizacją budynku 23 należy zapoznać się wcześniej, odwiedzając stronę internetową SGGW (http://www.sggw.pl/kontakt__/kampus-sggw); w przypadku spóźnienia, kandydat powinien skontaktować się z osobą oznaczoną identyfikatorem, pozostającą w umówionym miejscu przez około 15 minut od wyznaczonej godziny spotkania. Konsekwencją opóźnienia jest skrócenie czasu rysowania lub utrata możliwości podejścia do sprawdzianu.

DOGODNY DOJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI - linie autobusowe komunikacji miejskiej oraz metro. Dokładna lokalizacja obiektu została rozrysowana na planie dostępnym na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/kontakt/

TECHNIKA WYKONANIA PRACY - prace należy wykonać w formacie A2 na ostemplowanym białym papierze, który zostanie wręczony kandydatom po rejestracji. Wraz z kartką kandydatom zostanie wręczony instruktaż dotyczący zasad i warunków przebiegu sprawdzianu oraz temat pracy.

Decyzja o technice wykonania powinna być podjęta przed rozpoczęciem sprawdzianu i powinna zakładać ograniczony czas wykonania zadania oraz warunki pracy. Technika wykonania nie jest narzucona: czarno-biała (ołówek, rozwodniony tusz etc.) lub barwna można używać różnego rodzaju pisaków, piórek lub kredek wodnych czy farb. Prace wykonane w technikach olejnych, pastelach lub takich, które wymagają specjalnego utrwalenia, nie będą klasyfikowane.

NA SPRAWDZIAN NALEŻY ZABRAĆ:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
 • sztywny podkład z tektury dostosowany do formatu papieru rysunkowego A2 (60cm x 42cm) oraz spinacze trzymające papier;
 • narzędzia do rysowania lub malowania (miękki ołówek HB lub 2B etc. kandydat decyduje o twardości ołówka oraz temperówkę i gumkę do ścierania; w przypadku wykonywania szkiców malarskich farby i odpowiedni pędzel, ściereczkę do wytarcia rąk, watę lub ligninę do zmywania farby oraz naczynia na wodę czystą i brudną;
 • wodę potrzebną do malowania należy mieć ze sobą;
 • można mieć ze sobą jedynie niewielką podręczną torebkę, w której będą umieszczone przybory rysunkowe;
 • kandydaci powinni mieć wygody strój, który będzie stosowny do pracy w pomieszczeniu a także taki, który będzie odpowiedni do pracy w plenerze, przewidując warunki pogodowe  panujące w dniu sprawdzianu.

Nie wolno mieć teczek rysunkowych i własnego papieru do rysowania oraz oznaczonych lub porysowanych podkładek!

DODATKOWE PROŚBY

 1. W trakcie trwania sprawdzianu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkiego rodzaju odtwarzaczy, pod groźbą unieważnienia pracy.
 2. Ze względu na dużą liczbę kandydatów i lokalizację miejsca zbiórki, osoby towarzyszące proszone są o pozostanie w domu co niewątpliwie ułatwi prace organizacyjną i przebieg sprawdzianu!

 

Ewa Kosiacka-Beck
Koordynator sprawdzianu z rysunku odręcznego dla kandydatów na I rok studiów w SGGW