Dla kandydatów

Kalendarium – stacjonarne


Kalendarium rekrutacji wrześniowej dostępne jest w zakładce Rekrutacja wrześniowa" w menu po lewej stronie.


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów i ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

w każdy czwartek
 19 lipca     – II etap
 26 lipca     – III etap
 02 sierpnia – IV etap

godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie. Widoczne wolne miejsca, dostępna zakładka „ranking”

w każdy poniedziałek
 23 lipca       – II etap
 30 lipca       – III etap
 06 sierpnia – IV etap

godz. 10

zamknięcie możliwości rejestracji / zmian w SOK, wprowadzania wyników matur, zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków studiów do kolejnego etapu

godz. 17

ogłoszenie wyników kwalifikacji w kolejnym etapie (SOK)

od wtorku do czwartku 
 24-26 lipca               – II etap
 31 lipca-02 sierpnia – III etap
 07-09 sierpnia          – IV etap

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kolejnych etapach: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

 

 

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 02 lipca
do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu

05 lipca

Informacje organizacyjne

sprawdzian z rysunku odręcznego – szczegółowe informacje o miejscu i godzinie sprawdzianu będą podane do dnia 30 czerwca do godz. 18.00 na stronach internetowych SGGW oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów;

wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 5 lipca

od 01 czerwca
do 08 lipca
do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej
do 06 lipca godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
10 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

od 11 do 19 lipca
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: godz. 9-15; Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)