Dla kandydatów

Kalendarium – niestacjonarne


Kalendarium rekrutacji wrześniowej dostępne jest w zakładce Rekrutacja wrześniowa" w menu po lewej stronie.


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019.

Studia niestacjonarne

Kwalifikacja uzupełniająca

W kwalifikacji uzupełniającej mogą uczestniczyć nowo zarejestrowani kandydaci.

23 lipca do godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

do 08 sierpnia do godz. 24
  • rejestracja i wybór / zmiany wyboru kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej
09 sierpnia godz. 18

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

10-14 sierpnia
(oprócz soboty i niedzieli)
godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwalifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

W przypadku niewypełnienia miejsc na studiach niestacjonarnych, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą podjąć decyzję o dodatkowym etapie kwalifikacji uzupełniających, który przeprowadzony zostanie we wrześniu. Kalendarium ewentualnej rekrutacji wrześniowej podane zostanie odrębnie.

 

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 08 lipca
 
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)
  • wprowadzenie / uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej
do 06 lipca godz. 9-15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
10 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową)

11-19 lipca
(oprócz soboty i niedzieli)
godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)