Dla kandydatów

Często zadawane pytania


Uwaga odpowiedzi na poniższe pytania dotyczą studiów I stopnia
Prosimy o zapoznanie się z zakładką – “kalendarium rekrutacji” - dla odpowiedniej formy studiów stacjonarne / niestacjonarne
Filmy instruktażowe dotyczące rekrutacji na studia zamieszczone są na portalu youtube na kanale "Rekrutacja SGGW"

1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów, lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?
1.2. Jak umieścić brakujące dane na formularzu podania o przyjęcie (numery i daty świadectw, ocena z przedmiotów maturalnych)?
1.3. Co się stanie jeżeli nie zostanę przyjęty na studia w pierwszym etapie rekrutacji?
1.4. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany na zadeklarowanym wcześniej kierunku studiów?
1.5. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?
1.6. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne jeśli nie będę przyjęty na studia stacjonarne?
1.7. W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku który mnie interesuje.
1.8. ---------------
1.9. Nie mogę się zalogować. Komunikat "system zamknięty"
1.10. Nie mogę odnaleźć linku do formularza rekrutacyjnego.
1.11. Jestem zarejestrowany, ale nie mogę się zalogować do systemu.
1.12. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?
1.13. Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości ?
1.14. Nie zdałem matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy można dokonać opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego?
2.2. Czy kandydat musi dokonywać przelewu z własnego konta/rachunku?
2.3. Czy mogę jednak dokonać wpłaty za pośrednictwem Poczty?
2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?
2.5. Dlaczego moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie doszła? I co mam w tym przypadku zrobić?
2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty skoro dokonywałem przelewu przez Internet?
2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nr konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
2.8. Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?
2.9. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?
3.2. W zakładce zdjęcie widzę „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację” ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?
3.3. W zakładce zdjęcie wyświetlany jest komunikat, że jest niezaakceptowane? Jaki popełniam błędy?

4. PUNKTY SGGW

4.1. Jaka jest punktacja za egzamin z rysunku?
4.2. Jak przeliczane są punkty z matury?
4.3. ---------------
4.4. Jak przeliczane są punkty na kierunku Ekonomia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie?
4.5. Matura w szkole dwujęzycznej
4.6. Zdawałem dwa języki obce. Wynik którego z nich wpisać do formularza?
4.7. Mam maturę zagraniczną, jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?
4.8. Jak przeliczane są punkty na kierunek Bioinżynieria Zwierząt?
4.9. Jak przeliczane są punkty na kierunek Turystyka i Rekreacja?

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listy przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?
5.2. Dostałem komunikat o kwalifikacji bez treści. Co z tym zrobić?
5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „możesz składać dokumenty” Czy to znaczy ze jestem przyjęty?
5.4. W informacji przesłanej do mnie emailem mam napisane że muszę złożyć dokumenty dnia np. 15 lipca (albo w inny wyznaczony dzień) a ja w tym dniu nie mogę być w Warszawie. Co mam robić?
5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej, gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?
5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów
5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „Kolejny etap” Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?
5.8. Co to jest gwarancja przyjęcia
5.9. Nie zostałem zakwalifikowany na studia stacjonarne, nie ma już kwalifikacji uzupełniających na te studia a chcę się ubiegać o studia zaoczne. Co mam zrobić?
5.10. Nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studia niestacjonarne. Kiedy muszę dokonać zmiany formy studiów w SOK
5.11. W menu pojawiła się nowa zakładka "Ranking". Do czego ona służy i jakie są w niej informacje
5.12. W zakładce ”ranking” jest pokazane ze liczba wolnych miejsc jest 0 a ja jestem w rankingu na wybranym kierunku na pozycji 35 a na innym kierunku na pozycji 3. Czy jak zmienię kierunek teraz/dzisiaj to znaczy ze jestem przyjęty i mogę składać dokumenty?
5.13. Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?
5.14. Co oznaczają poszczególne statusy w SOK
5.15. Zostałem zakwalifikowany/przyjęty na studia ale chciałbym studiować na innym kierunku
5.16. Wybrałem rezygnację w systemie ale się rozmyśliłem i chciałbym brać udział w kolejnych kwalifikacjach - czy muszę się zarejestrować ponownie?
5.17. Wyświetla mi się w czerwonym polu "rezygnacja brak dokumentów" a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kiedy i kto składa dokumenty?
6.2. Jakie dokumenty muszę przysłać do SGGW wcześniej przed oficjalnymi terminami ich składania (zgodnymi z kalendarium rekrutacji)?
6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?
6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?
6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?
6.6. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie.
6.7. Kto powinien poświadczyć kopię dokumentu tożsamości oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej?
6.8. Jestem już studentem i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?
6.9. W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie/za granicą/na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. Skąd wziąć skierowanie do lekarza medycyny pracy?
7.2. Dla czego w przychodni badania lekarskie (medycyny pracy) są odpłątne?
7.3. Zalogowałem się do SOK ale nie widzę skierowania do lekarza medycyny pracy

8. WETERYNARIA studia niestacjonarne

8.1. Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria)? Jak mam zaznaczyć, ze interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru.
8.2. Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria)?
8.3. Zostałem zakwalifikowany na studia niestacjonarne, złożyłem dokumenty a są jeszcze wolne miejsca na studia dzienne. Co mogę zrobić by studiować w trybie dziennym?
8.4. Czy po drugim roku studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria następuje automatyczne przeniesienie na formę stacjonarną?
8.5. Czy studia niestacjonarne na kierunku weterynaria są płatne tylko przez pierwsze semestry i ile wynosi opłata?

9. INNE PYTANIA

9.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne
9.2. Do której grupy jestem przypisany?
9.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?
9.4. Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?
9.5. Ile wynosi wpisowe na studia?
9.6. ---------------
9.7. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy można płacić w miesięcznych ratach?
9.8. Gdzie znajdę informację o kierunkach studiów oferowanych przez SGGW?
9.9. ---------------
9.10. Czy możliwe jest przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

 


1. REJESTRACJA

1.1. Czy mogę zarejestrować się na dwa kierunki studiów, lub na dwie formy studiów tego samego kierunku?

Kandydat może zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydata tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne).
Jeśli nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia w kwalifikacji podstawowej na wybrany kierunek, może brać udział w kwalifikacji uzupełniającej (w ramach pozostałych wolnych miejsc). Po potwierdzeniu udziału w kwalifikacji uzupełniającej (wybranie opcji "biorę udział w kolejnym etapie" i powrót do statusu „zarejestrowany” w czerwonym polu) kandydat będzie miał podgląd na wszystkie dostępne dla siebie kierunki, liczbę pozostałych wolnych miejsc na tych kierunkach i na pozycję w rankingu na pozostałe wolne miejsca na każdym z tych kierunków. Mając te informacje może w sposób racjonalny wielokrotnie i dowolnie zmieniać kierunek studiów, na który chce być kwalifikowany w najbliższym etapie. Wybrany przez kandydata kierunek (zawsze jeden) jest podświetlony na czerwono. Na ten kierunek kandydat będzie kwalifikowany w najbliższym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem "zarejestrowany".

lista pytań

  1.2. Jak umieścić brakujące dane w formularzu podania o przyjęcie (numery i daty świadectw, oceny z przedmiotów maturalnych)?

Brakujące dane należy wpisać do formularza rekrutacyjnego w następujący sposób:

 • zalogować się (PESEL i hasło),
 • z menu po lewej stronie wybrać zakładkę, w której dane będą uzupełniane,
 • wpisać, wprowadzić właściwe dane,
 • potwierdzić zmiany przyciskiem na dole strony, na której dane są wprowadzane (OK. lub Zapisz zmiany)

Wpisując dane dot. wyników matury należy pamiętać o:

 • zaznaczeniu “TAK” przy przedmiocie, z którego wynik wpisujemy
 • wpisaniu wyniku właściwego poziomu matury we właściwą kolumnę
 • wpisywaniu wyniku, który jest na świadectwie ale bez symbolu % (system sam przelicza wyniki matury na punkty SGGW)
 • wybraniu właściwego roku uzyskania matury (tegoroczni maturzyści wybierają "2010 i później")
 • pozostawieniu wartości 0 (zero) w polach niewypełnionych
 • odświeżeniu listy kierunków i sprawdzeniu czy wybrany jest właściwy kierunek, a dla osób, które nie wybrały jeszcze kierunku - wybraniu kierunku studiów.

Wpisane wyniki matur można/należy sprawdzić w zakładce “wyniki” (w menu po lewej stronie). Wynik przeliczony na punkty SGGW brany pod uwagę w kwalifikacji na wybrany kierunek studiów znajduje się na Stronie głównej panelu administracyjnego. Wygenerowany po tej operacji formularz podania o przyjęcie na studia również powinien zawierać właściwe i wszystkie wymagane dane (numery świadectw, daty ich wystawienia).

lista pytań

  1.3. Co się stanie jeżeli nie zostanę przyjęty na studia w pierwszym etapie rekrutacji?

Kandydat nie przyjęty w pierwszym etapie kwalifikacji otrzyma status "kolejny etap" i może – po potwierdzeniu w formularzu rejestracyjnym – uczestniczyć w kolejnych etapach kwalifikacji na dotychczasowy kierunek lub dokonać zmiany kierunku lub formy studiów. Kolejne etapy uruchamiane są w ramach pozostających wolnych miejsc. Przeczytaj pytanie 1.1.

lista pytań

  1.4. Czy w kolejnych etapach kwalifikacji na studia stacjonarne muszę potwierdzać, że nadal chcę być kwalifikowany na zadeklarowanym wcześniej kierunku studiów?

Tak, dzięki temu wiemy, że kandydat nadal zainteresowany jest danym kierunkiem i formą studiów. Potwierdzenia udziału w kolejnym etapie dokonujemy po zalogowaniu się do SOK poprzez kliknięcie przycisku „biorę udział w kolejnym etapie”. W kolejnych etapach kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status „ZAREJESTROWANY” widoczny w czerwonym polu na pierwszej stronie Systemu Obsługi Kandydata (po zalogowaniu). Kandydaci z innym statusem nie będą kwalifikowani.

lista pytań

  1.5. Nie pamiętam hasła / nie mogę się zalogować, co mam zrobić?

Zalogować mogą się tylko kandydaci, którzy wcześniej utworzyli konto w Systemie Obsługi Kandydata. Utworzenie konta użytkownika zakończone jest komunikatem systemowym o utworzeniu konta kandydata oraz przesłanym pocztą internetową na adres podany w trakcie jego zakładania. UWAGA! utworzenie konta nie jest równoznaczne z rejestracją kandydata. Rejestracja kończy się wybraniem kierunku i formy studiów.
Jeśli zapomnieli Państwo hasła, należy postępować w sposób następujący: w SOK w menu po lewej stronie wybrać pozycję Odzyskiwanie utraconego hasła, we właściwe pola wpisać swój numer PESEL i adres e-mail, nowe hasło i powtórzyć nowe hasło . Jeśli PESEL oraz E-mail są zgodne z wpisanymi w trakcie zakładania konta, hasło zostanie zresetowane, na adres e-mail wysłany zostanie kod aktywacyjny, który należy wpisać we wskazane pole. Po wpisaniu kodu należy postępować zgodnie z komunikatem – zalogować się nowym hasłem.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji rok wcześniej muszą ponownie rejestrować się w systemie i wprowadzać nowe hasło. Po zakończeniu każdej rekrutacji dane kandydatów są usuwane z bazy.

  1.6. Czy SGGW przepisze mnie na studia niestacjonarne jeśli nie będę przyjęty na studia stacjonarne?

Nie. Nic w rekrutacji w SGGW nie dzieje się automatycznie. Kandydat zawsze podejmuje decyzje o wyborze kierunku/formy studiów samodzielnie – na podstawie informacji podanych w SOK, na stronach internetowych rekrutacji lub przesłanych do kandydata pocztą elektroniczną. W trakcie rekrutacji należy uważnie śledzić i reagować na kierowane do kandydata tymi drogami komunikaty Komisji Rekrutacyjnej. Przeczytaj też Pytanie 5.9

lista pytań

  1.7. W formularzu rekrutacyjnym nie mam możliwości wyboru kierunku który mnie interesuje.

Jeśli w wykazie kierunków nie ma tego, który interesuje kandydata należy:
– sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych kandydata oraz wyboru formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne) w formularzu rejestracyjnym, lub
– nie został wprowadzony wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikującego na dany kierunek, lub
– nie wybrano TAK przy kwalifikacyjnym przedmiocie maturalnym dla tego kierunku,
– w przypadku kierunku Architektura Krajobrazu nie został wybrany egzamin z rysunku.

lista pytań

  1.8. _______________________________________________

 

lista pytań

  1.9. Nie mogę się zalogować. Komunikat “system zamknięty”

Komunikat “system zamknięty” w trakcie rekrutacji kandydatów na studia (terminy określone w kalendarium rekrutacji) jest związany z przetwarzaniem danych. Jest to czasowe zamknięcie systemu dla kandydatów, na czas wprowadzenia danych wynikających z kwalifikacji na studia. Z reguły zamknięcie nie trwa dłużej niż kilka godzin. Komunikat ten wyświetlany jest również przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji na studia – terminy określone w kalendarium rekrutacji.

lista pytań

  1.10. Nie mogę odnaleźć linku do formularza rekrutacyjnego

Link do formularza rekrutacyjnego (System Obsługi Kandydatów) na stronie głównej rekrutacji oraz w menu po lewej stronie w sekcji dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia na stronie sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja . Jeśli nie ma go na tej stronie to znaczy, że jeszcze nie został uruchomiony – rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła, albo został usunięty – rekrutacja już się zakończyła.
W przypadkach opisanych powyżej (przed rozpoczęciem i po zakończeniu rekrutacji) oraz w trakcie dokonywania zmian związanych z kwalifikacją przy próbie logowania lub rejestracji wyświetlany jest komunikat – “system zamknięty”.

lista pytań

  1.11. Jestem zarejestrowany, ale nie mogę się zalogować do systemu.

Najczęstszą przyczyną są: błąd w numerze PESEL kandydata, włączony przycisk CAPS LOCK lub niepoprawnie wprowadzone hasło. Proszę przeczytać pytanie 1.5.

lista pytań

  1.12. Na tym samym koncie nie mogę wybrać drugiego kierunku. Czy założyć drugie konto?

Nie, w Systemie Obsługi Kandydata można zarejestrować się tylko na jeden kierunek i jedną formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne) i wybrać tylko jeden kierunek studiów. Proszę przeczytać pytanie 1.1.

lista pytań

  1.13. Jak mają rejestrować się kandydaci ze świadectwem dojrzałości i wynikami matury wyrażonymi w ocenach 2-5 lub 1-6, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w celu uzupełnienia braków w przedmiotach kwalifikacyjnych na studia lub w celu poprawienia wyniku egzaminu dojrzałości ?

Kandydaci tacy w zakładce "1st.+jm - wyniki matur, wybór kierunku" jako rodzaj dokumentu uprawniajacego do ubiegania się o przyjęcie na studia wybierają "polskie świadectwo dojrzałości - wyniki wyrażone w skali ocen...", zaznaczają TAKprzy przedmiocie kwalifikacyjnym z którego mają wynik egzaminu maturalnego (Zaświadczenie OKE) i po kliknięciu w "Dodaj ZAŚWIADCZENIE" uzupełniają wynik egzaminu z zaswiadczenia na poziomie, na jakim był zdawany. Po wprowadzeniu informacji należy sprawdzić poprawność przeliczenia punktów kwalifikacyjnych w zakładce menu "WYNIKI" lub Strona główna panelu administracyjnego kandyata. 

lista pytań

  1.14. Nie zdałem matury z jednego przedmiotu, w sierpniu mam poprawkę. Czy muszę się rejestrować? Czy mogę brać udział w rekrutacji?

W systemie może zarejestrować się każda osoba niezależnie od tego czy zdała maturę czy nie zdała. Kandydat, który nie zdał matury i w sierpniu będzie miał termin poprawkowy, nie otrzyma ze szkoły świadectwa dojrzałości. Nawet jeśli zarejestruje się w systemie, wprowadzi fikcyjne wyniki i zostanie zakwalifikowany do składania dokumentów, nie zostanie przyjęty na studia ponieważ nie dopełni w określonych kalendarium rekrutacji terminach wymaganych formalności - nie złoży w terminie świadectwa dojrzałosci. Kandydatom takim proponujemy śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej rekrutacji o ewentualnych rekrutacjach uzupełniających.

lista pytań

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

2.1. Czy można dokonać opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego?

Tak, jest to przelew dokonany za pomocą bankowości elektronicznej i jest przelewem bankowym. Ze względu na krótki czas księgowania, opłata rekrutacyjna szybko pojawia się na koncie kandydata (z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych). Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty na adres e-mail rekrutacji.

lista pytań

  2.2. Czy kandydat musi dokonywać przelewu z własnego konta/rachunku?

Nie. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać dokonany z dowolnego konta/rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata (11 ostatnich cyfr to PESEL kandydata) i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

lista pytań

  2.3. Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem Poczty?

Tak, wpłata na Poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze.

lista pytań

  2.4. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Przed kwalifikacją (aż do uzyskania statusu "możesz składać dokumenty"), kiedy kandydat ma status "zarejestrowany", zmiana wyboru kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie, nie wymagają kolejnych opłat. Jedna opłata jest na cały przebieg rekrutacji do momentu zakwalifikowania na studia.
 

lista pytań

  2.5. Dlaczego moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie doszła? I co mam w tym przypadku zrobić?

Opłata dokonywana w banku (przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej/na poczcie), księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty (np. wpłaty zlecone w sobotę są odnotowywane na koncie SGGW w środę).
Jeśli opłata „nie doszła” należy:

 • cierpliwie poczekać,
 • sprawdzić poprawność numeru konta na które została wysłana,
 • sprawdzić czy nie „wróciła” na konto;
 • jeśli wróciła należy interweniować we własnym banku. 

Uwaga! odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie odbywa się online. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

lista pytań

  2.6. W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty skoro dokonywałem przelewu przez Internet?

Korzystając z bankowości elektronicznej możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia przelewu – na wydruku zwykle jest klauzula że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

lista pytań

  2.7. W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nr konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

lista pytań

  2.8. Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?

Odpowiedź w przygotowaniu

lista pytań  

2.9. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?  

W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/18 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

lista pytań

3. FOTOGRAFIA

3.1. Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?

Brak fotografii w formie elektronicznej uniemożliwia wydruk podania o przyjęcie na studia. Ostateczny termin wstawiania zdjęć do formularza rejestracyjnego przez kandydatów na studia upływa zgodnie z terminem uzupełniania danych w formularzu (patrz kalendarium rekrutacji). Wszyscy kandydaci przed złożeniem dokumentów muszą mieć zdjęcie wstawione do systemu i zaakceptowane (widoczna fotografia i adnotacja pod zdjęciem – “zdjęcie zaakceptowane”). Akceptacja zdjęć odbywa się z reguły w czasie 24-48h od wstawienia.

UWAGA!!! Brak zdjęcia w systemie przed kwalifikacją nie dyskwalifikuje kandydata z udziału w rekrutacji. W trakcie składania dokumentów należy posiadać przy sobie dowolny nośnik z zapisaną na nim cyfrową fotografią. Dołączanie zdjęć w trakcie składania dokumentów powoduje znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na złożenie dokumentów. W przypadku problemów ze wstawieniem zdjęcia, można również plik ze zdjęciem przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@sggw.pl z prośbą o wstawienie i zaakceptowanie. Nazwa pliku/zdjęcia pesel kandydata. Wymagania dotyczące fotografii cyfrowej - tutaj.

lista pytań

  3.2. W zakładce “zdjęcie” widzę tekst „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację” ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

Zdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne w okienku. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu SOK, oznacza to że nie zostało ono w nim dołączone i nie może być zweryfikowane. Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24-48h od zamieszczenia zdjęcia). Aby dołączyć zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk “zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu zaznacza oświadczenie, że jest to fotografia kandydata. Brak zdjęcia/oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia.

lista pytań

  3.3. W zakładce zdjęcie wyświetlany jest komunikat, że jest niezaakceptowane? Jaki popełniam błędy?

Najczęściej komunikat zawiera informacje o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia - zakładka „zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów i dołączenia właściwej fotografii.
Uwaga: głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka), powinno to być zdjęcie „en face” - jak do dowodu osobistego lub paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane - w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W systemie można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.

lista pytań

4. PUNKTY SGGW

4.1. Jaka jest punktacja za egzamin z rysunku?

Oceny z egzaminu z rysunku zostały przeliczane na punkty wg zasady podanej w tabeli:

OCENA

słownie

PUNKTY

2

niedostateczny

0

3

dostateczny

40

3,5

dostateczny plus

50

4

dobry

60

4,5

dobry plus

70

5

bardzo dobry

80

lista pytań

  4.2. Jak przeliczane są punkty z matury

W zależności od roku, w którym egzamin maturalny był zdawany (czy to po raz pierwszy, czy też jako poprawka) punkty przeliczane są wg wzoru:

Dla maturzystów 2008 - 2017 (lub poprawiających egzamin w tych latach aneks/zaświadczenie)  
- Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
- Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1 
Dla maturzystów (lub poprawiających maturę) przed rokiem 2008:  
- Punkty SGGW = Poziom podstawowy x 0,4 + Poziom podstawowy x 0,6

Przykład: Kandydat zdawał maturę w roku 2006 z Biologii i Chemii. Chemię poprawiał (aneks) w roku 2007 a potem jeszcze raz w roku 2008. Przeliczenie jego wyników na punkty SGGW wyglądałoby w poszczególnych latach następująco:

M – rok matury A – rok aneksu

Przedmiot

Wyniki egzaminów maturalnych pisemnych

Punkty SGGW

Podstawowy

Rozszerzony

Wzór

Wynik

M 2006

Chemia

80

60

80*0,4 + 60*0,6

= 68

A 2007

Chemia

80

80

80*0,4 + 80*0,6

= 80

A 2008

Chemia

 

90

90*1,0

= 90

M 2006

Biologia

100

90

100*0,4+ 90*0,6

= 94

  lista pytań

  4.3. ---------------------------------------------------------? 

lista pytań

  4.4. Jak przeliczane są punkty na kierunkach Ekonomia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie?

Na kierunku Ekonomia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru: język polski albo geografia albo WOS albo historia. Wynik ostateczny to suma punktów SGGW (po przeliczeniu punktów wg poziomu matury) z trzech przedmiotów - wagami. Waga 0,6 dla punktów SGGW matematyki, waga 0,2 dla dla punktów SGGW z  języka obcego i waga 0,2 dla dla punktów SGGW z trzeciego przedmiotu. 
Punkty Kwalifikacyjne = Punkty SGGW z matematyki * 0,6 + Punkty SGGW z języka obcego * 0,2 + Punkty SGGW z trzeciego przedmiotu * 0,2

Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2015 i uzyskał następujący wynik: matematyka 80%, język obcy 70%, język polski 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*0,7=56pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*0,7=49pkt, język polski: Punkty SGGW = 60*0,7=42pkt
Punkty Kwalifikacyjne=56*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 33,6 + 9,8 + 8,4 = 51,8 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 51,8 pkt SGGW

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2014 i uzyskał następujący wynik: matematyka 80%, język obcy 70%, język polski 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*1,0=80pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*1,0=70pkt,  język polski: Punkty SGGW = 60*1,0=60pkt
Punkty Kwalifikacyjne=80*0,6 + 70*0,2 +60*0,2 = 48,0 + 14,0 + 12,0 = 74,0 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 74,0 pkt SGGW

Przykład 3: Kandydat zdawał maturę w roku 2015 i uzyskał następujący wynik: matematyka na poziomie rozszerzonym 80%, język obcy na poziomie podstawowym 70%, język polski na poziomie podstawowym 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*1,0=80pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*0,7=49pkt, język polski: Punkty SGGW = 60*0,7=42pkt
Punkty Kwalifikacyjne=80*0,6 + 49*0,2 + 42*0,2 = 48,0 + 9,8 + 8,4  = 66,2 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 66,2 pkt SGGW

Przykład 4: Kandydat zdawał maturę w roku 2014 i uzyskał następujący wynik: matematyka na poziomie podstawowym 80%, język obcy na poziomie rozszerzonym 70%, język polski na poziomie rozszerzonym 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*0,7=56pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*1,0=70pkt, język polski: Punkty SGGW = 60*1,0=60pkt
Punkty Kwalifikacyjne=56*0,6 + 70*0,2 + 60*0,2 = 33,6 + 14,0 + 12,0  = 59,6 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 59,6 pkt SGGW

lista pytań

  4.5. Matura w szkole dwujęzycznej

Egzamin z języka obcego w szkole dwujęzycznej przeprowadzany jest bez wyróżniania poziomów, maturzysta z tego egzaminu otrzymuje jeden wynik.
Osoby zdające maturę dwujęzyczną przed rokiem 2008 wypełniając formularz rejestracyjny wpisują wynik w miejsce dla egzaminu poziomu rozszerzonego, a w miejscu na wynik poziomu podstawowego wpisują 100 oraz zaznaczają rok uzyskania matury “przed 2008″.
Maturzyści od roku 2008
wpisują wynik matury w miejsce przeznaczone na poziom rozszerzony oraz zaznaczają właściwy rok uzyskania matury.
Egzamin z innych przedmiotów w szkole dwujęzycznej (Biologia, Chemia, Matematyka itp.) jest przeprowadzany z wyróżnianiem poziomów, należy wpisać odpowiednio wyniki egzaminu zdawanego w języku polskim.

lista pytań

  4.6. Zdawałem dwa języki obce. Wynik którego z nich wpisać do formularza?

W formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć do kwalifikacji jeden egzamin maturalny z języka obcego spośród dwóch zdawanych na maturze (ten lepiej zdany w punktach SGGW). Tym niemniej należy wpisać w formularzu wyniki egzaminu maturalnego drugiego języka obcego, pozostawiając przy nim status “Nie dotyczy”.

lista pytań

  4.7. Mam maturę zagraniczną, jak przeliczyć oceny na punkty rekrutacyjne SGGW?

Kandydaci posiadający świadectwo ukraińskie, białoruskie lub rosyjskie lub wydane w innym kraju samodzielnie wprowadzają oceny uzyskane na świadectwie do systemu rekrutacyjnego. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW zgodnie z zasadami zamieszczonymi na stronie rekrutacji w zakładce „Zagraniczne świadectwa”. Wyniki należy wprowadzić przed zamknięciem rejestracji w danym etapie, w terminach określonych w kalendarium rekrutacji.

Kandydaci posiadający świadectwo wydane poza granicami RP w kraju innym niż wymienione w zakładce „Zagraniczne świadectwa” przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty SGGW oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW zgodnie z zasadami ogólnymi. Przy innej skali ocen Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy złożyć przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji) w Biurze Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, pok. 8, pok. 3 lub przesłać skan na adres poczty elektronicznej: rekrutacja@sggw.pl

Warunkiem dodania punktów przez komisję rekrutacyjną jest:

 • dokonanie rejestracji w Systemie Obsługi Kandydata w terminach wskazanych w kalendarium rekrutacji i wybór kierunku studiów,
 • dostarczenie zagranicznego świadectwa dojrzałości min. 24 godziny przed zamknięciem danego etapu rejestracji.

lista pytań

  4.8. Jak przeliczane są punkty na kierunku Bioinżynieria Zwierząt?

Na kierunku Bioinżynieria Zwierząt wymagane są dwa przedmioty kwalifikacyjne. Jednym z nich jest język angielski, a drugim do wyboru matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia. Wynik ostateczny to suma punktów SGGW z dwóch przedmiotów przy czym wprowadzona została waga 0,3 dla języka angielskiego oraz 0,7 dla drugiego przedmiotu: 
Punkty BZ = Punkty SGGW z języka angielskiego* 0,3 + Punkty SGGW z drugiego przedmiotu*0,7
Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2016 i uzyskał następujący wynik: matematyka 80%, język angielski 70% 
J
ęzyk angielski: Punkty SGGW = 70*0,7=49, Matematyka: Punkty SGGW = 80*0,7=56, 
Punkty BZ=49*0,3 + 56*0,7 = 53,9

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę w roku 2016 na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych: matematyka 80%, język angielski 70% oraz zdawał dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym: biologia 70%. W tym przypadku kandydat wybiera sobie lepszy wynik pomiędzy matematyką i biologią.
J
ęzyk angielski: Punkty SGGW = 70*0,7=49, Matematyka: Punkty SGGW = 80*0,7=56, Biologia: Punkty SGGW = 70*1,0=70
Punkty BZ=49*0,3 + 70*0,7 = 63,7

lista pytań

  4.9. Jak przeliczane są punkty na kierunek Turystyka i Rekreacja?

Na kierunku Turystyka i Rekreacja (studia stacjonarne) wymagane są trzy przedmioty kwalifikacyjne – matematyka, język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru język polski lub geografia lub WOS lub historia. Wynik ostateczny to suma punktów SGGW z trzech przedmiotów przy czym wprowadzona została waga 0,3 dla matematyki oraz 0,3 dla języka obcego i 0,4 dla trzeciego przedmiotu. 
Punkty Kwalifikacyjne = Punkty SGGW z matematyki * 0,3 + Punkty SGGW z języka obcego * 0,3 + Punkty SGGW z trzeciego przedmiotu * 0,4

Przykład 1: Kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym w roku 2015 i uzyskał następujący wynik: matematyka 80%, język obcy 70%, język polski 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*0,7=56pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*0,7=49pkt, język polski: Punkty SGGW = 60*0,7=42pkt
Punkty Kwalifikacyjne=56*0,3 + 49*0,3 + 42*0,4 = 16,8 + 14,7 + 16,8
= 48,3 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 48,3 pkt SGGW

Przykład 2: Kandydat zdawał maturę na poziomie rozszerzonym w roku 2014 i uzyskał następujący wynik: matematyka 80%, język obcy 70%, język polski 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*1,0=80pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*1,0=70pkt,  język polski: Punkty SGGW = 60*1,0=60pkt
Punkty Kwalifikacyjne=80*0,3 + 70*0,3 +60*0,4 = 24,0 + 21,0 + 24,0 = 69,0 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 69,0 pkt SGGW

Przykład 3: Kandydat zdawał maturę w roku 2015 i uzyskał następujący wynik: matematyka na poziomie rozszerzonym 80%, język obcy na poziomie podstawowym 70%, język polski na poziomie podstawowym 60%
Matematyka: Punkty SGGW = 80*1,0=80pkt, język obcy: Punkty SGGW = 70*0,7=49pkt, język polski: Punkty SGGW = 60*0,7=42pkt
Punkty Kwalifikacyjne=80*0,3 + 49*0,3 + 42*0,4 = 24,0 + 14,7 + 16,8  = 55,5 pkt  
Kandydat kwalifikowany jest z punktacją 55,5 pkt SGGW

lista pytań

5. KWALIFIKACJA NA STUDIA

5.1. Gdzie znajdę listę przyjętych (zakwalifikowanych) na studia?

SGGW publikuje informacje o przyjęciu/zakwalifikowaniu kandydata na studia w Systemie Obsługi Kandydatów. Kandydat po zalogowaniu się do formularza rejestracyjnego ma podaną informację w polu statusu (zawsze! podświetlonym na czerwono).

 • Możesz składać dokumenty” kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i powinien w wyznaczonym terminie złożyć dokumenty
 • Kolejny etap” kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w bieżącym etapie. Po wybraniu opcji "biorę udział w kolejnym etapie" lub powtórnym wyborze/zmianie kierunku studiów i zmianie statusu na “zarejestrowany” może ubiegać się o przyjęcie w kolejnym etapie. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem "zarejestrowany".
 • "Przyjęty ..." kandydat został zakwalifikowany i złożył w przewidzianym w kalendarium rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów.

lista pytań

  5.2. Dostałem komunikat o kwalifikacji bez treści. Co z tym zrobić?

Prawdopodobnie kandydat ma założony filtr antyspamowy na koncie pocztowym. Wysyłane drogą elektroniczną informacje dla kandydatów (duża ilość) mogą dla administratorów serwerów pocztowych wyglądać jak SPAM. Proszę sprawdzić pocztę w folderze “wiadomości śmieci”/”SPAM” itp. Dodatkowo proszę sprawdzić swój status w Systemie Obsługi Kandydata, komunikaty zamieszczone na stronie internetowej rekrutacji oraz tabelę z minimalną punktacją wymaganą w danym etapie rekrutacji.

lista pytań

  5.3. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „możesz składać dokumenty”. Czy to znaczy że jestem przyjęty?

Kandydat na studia, który w pozycji status (podświetlone na czerwono) ma informację „możesz składać dokumenty” został zakwalifikowany do przyjęcia. Będzie przyjęty na wybrany kierunek pod warunkiem spełnienia warunków formalnych - złożenia wymaganych dokumentów w wymaganych terminach (patrz kalendarium rekrutacji), a dane w tych dokumentach będą tożsame z danymi wpisanymi przez kandydata do formularza.

lista pytań

  5.4. Z informacji przesłanej do mnie emailem mam napisane że muszę złożyć dokumenty dnia np. środa 15 lipca (albo w inny wyznaczony dzień) a ja w tym dniu nie mogę być w Warszawie. Co mam robić?

Jeśli kandydat w dniu wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie może złożyć dokumentów, powinien złożyć je w innym dniu, jednak w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w Kalendarium rekrutacji dla danego etapu kwalifikacji. Wskazanie konkretnych dni składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia ma jedynie usprawnić przyjmowanie dokumentów, oszczędzić Państwa czas i ograniczyć niepotrzebne kolejki. Prosimy o ile to możliwe o zastosowanie się do prośby i składanie dokumentów w wyznaczonych dniach.

lista pytań

  5.5. Ile pozostało wolnych miejsc po kwalifikacji zasadniczej, gdzie i kiedy pojawi się informacja o wolnych miejscach?

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w Systemie Obsługi Kandydatów w zakładce wolne miejsca lub w formie ogłoszeń na stronie internetowej rekrutacji po zakończeniu bieżącego etapu. Liczba wolnych miejsc dla poszczególnych kierunków jest wprowadzana po zakończeniu okresu składania dokumentów poprzedniego etapu. Termin ten podany jest w kalendarium rekrutacji.

lista pytań

  5.6. Czy w rekrutacji uzupełniającej mogę ubiegać się o ten sam lub inny kierunek studiów?

W przypadku gdy na poszczególnych kierunkach studiów pozostaną wolne miejsca i będzie przeprowadzana rekrutacja/kwalifikacja uzupełniająca, kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani mogą ubiegać się o ten sam lub inny kierunek w ramach wolnych miejsc. (Przeczytaj pytanie 1.1 oraz Pytanie 5.1). W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem "zarejestrowany".

lista pytań

  5.7. W polu, w którym do tej pory był komunikat „zarejestrowany” mam napisane „Kolejny etap” Co to znaczy? Czy mogę składać dokumenty?

Kandydat, który w pozycji status (podświetlone na czerwono) ma informację „kolejny etap” nie został zakwalifikowany do złożenia dokumentów w minionym etapie z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów kwalifikacyjnych w rankingu kandydatów. Może jednak (i powinien) brać udział w kwalifikacjach uzupełniających. Aby uczestniczyć w kwalifikacjach uzupełniających należy zalogować się do SOK, wybrać opcję "biorę udział w kolejnym etapie" Po wykonaniu tej czynności nastąpi zmiana statusu na „zarejestrowany”. Udział w kwalifikacjach uzupełniających odbywa się w ramach wniesionej już opłaty rekrutacyjnej. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem "zarejestrowany".

lista pytań

  5.8. Co to jest gwarancja przyjęcia

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą (nie muszą) podjąć decyzję o przydzieleniu kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w rekrutacji zasadniczej na studia stacjonarne tzw. "gwarancji przyjęcia" na studia niestacjonarne kierunku, o który się ubiegali. Jest to jednorazowa propozycja terminowa. Jeśli kandydat zdecyduje się z niej skorzystać po spełnieniu określonych w gwarancji przyjęcia wymogów zostanie przyjęty na wskazany w gwarancji przyjęcia kierunek studiów niestacjonarnych.

lista pytań

  5.9. Nie zostałem zakwalifikowany na studia stacjonarne, nie ma już kwalifikacji uzupełniających na te studia a chcę się ubiegać o studia zaoczne. Co mam zrobić?

Jeśli okazało się, że w ostatniej kwalifikacji uzupełniającej kandydat nie został zakwalifikowany na studia stacjonarne, a chce brać udział w kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia powinien:
- zalogować się do systemu obsługi Kandydata (pesel/hasło)
- wybrać zakładkę “1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku” w menu po lewej stronie,
- w polu „Wybierz formę studiów o które się ubiegasz” należy wybrać  “niestacjonarne”, a następnie odświeżyć listę kierunków i wybrać jeden z nich.

Wyniki kwalifikacji w postaci zmienionego statusu i wiadomości wysłanej pocztą internetową będą dostępne w terminie zgodnym z kalendarium dla rekrutacji uzupełniającej na studiach niestacjonarnych. Rejestracji można dokonać tylko na te kierunki studiów niestacjonarnych, na których są wolne miejsca. 
Kwalifikacja uzupełniająca na studia niestacjonarne odbywa się w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej (która była wniesiona na studia stacjonarne).

lista pytań

  5.10. Nie zostałem zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne, a chcę ubiegać się o wolne miejsca na studia niestacjonarne. Kiedy muszę dokonać zmiany formy studiów w SOK

Jeśli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne w rekrutacji zasadniczej, zachęcamy do korzystania i udziału we wszystkich kolejnych etapach rekrutacji uzupełniającej. Kalendarium rekrutacji jest tak przygotowane, że rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne odbywa się dopiero po zakończeniu ostatniej kwalifikacji na studia stacjonarne. Kandydat, który w lipcu po pierwszej kwalifikacji przerejestruje się do rekrutacji uzupełniającej na studia niestacjonarne, czeka do połowy sierpnia na kwalifikację uzupełniającą. Traci tym samym szansę przyjęcia na studia stacjonarne w kolejnych etapach rekrutacji uzupełniającej.

lista pytań

  5.11. W menu pojawiła się nowa zakładka "Ranking". Do czego ona służy i jakie są w niej informacje

W zakładce ”ranking”, która pojawia się kandydatom biorącym udział w kwalifikacjach uzupełniających, pokazujemy liczbę pozostałych wolnych miejsc na kierunkach dostępnych dla kandydata (zgodnie z przedmiotami zdawanymi na maturze) i pozycję kandydata na listach rankingowych na tych kierunkach. W tym miejscu można wielokrotnie zmienić kierunek studiów kierując się informacją o wolnych miejscach i pozycji w rankingu. Kierunek, na którym kandydat jest zarejestrowany jest podświetlony na czerwono. Kandydat zarejestrowany jest zawsze tylko na jednym kierunku. Zmiana kierunku studiów w ramach zakładki ranking nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat rekrutacyjnych. Kandydat będzie kwalifikowany na wybrany kierunek (podświetlony na czerwono) w najbliższej kwalifikacji. W kolejnych etapach rekrutacji udział biorą wyłącznie kandydaci ze statusem "zarejestrowany".

lista pytań

  5.12. W zakładce ”ranking” jest pokazane ze liczba wolnych miejsc jest 0 a ja jestem w rankingu na wybranym kierunku na pozycji 35 a na innym kierunku na pozycji 3. Czy jak zmienię kierunek teraz/dzisiaj to znaczy ze jestem przyjęty i mogę składać dokumenty?

Nie, kandydat będzie kwalifikowany dopiero w najbliższych kwalifikacjach w terminie zgodnym z kalendarium rekrutacji. Po wprowadzeniu liczby wolnych miejsc (czwartki) rozpoczyna się kolejny etap kwalifikacji uzupełniającej. Kandydaci mogą zmieniać kierunek studiów obserwując wolne miejsca i pozycje na listach rankingowych poszczególnych kierunków. Okres ten trwa do poniedziałku do godziny 10.00. W tym terminie (poniedziałek o 10.00) system jest zamykany, odbywają się kwalifikacje i zmiana statusów. Po godzinie 17 system jest otwarty i po zalogowaniu się do systemu kandydat widzi ponownie w miejscu gdzie był status „zarejestrowany” nowy status: „możesz składać dokumenty” lub „kolejny etap”. Należy postępować w takim przypadku w sposób opisany w odpowiedziach na pytania dotyczące statusu.

lista pytań

  5.13. Dlaczego moja pozycja w rankingu tak szybko się zmienia?

Wszyscy kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani w zakończonym etapie, wraz z otwarciem kolejnego otrzymują status “kolejny etap“. Każdy kandydat deklarując udział w kolejnym etapie kwalifikacji (poprzez wciśnięcie opcji “biorę udział w kolejnym etapie”) ma takie same prawa, odzyskuje status “zarejestrowany” i wchodzi do puli kandydatów uwzględnianych w rankingach. Skutkiem tego (oraz zmian dokonywanych przez wszystkich kandydatów) jest bardzo szybko zmieniająca się sytuacja w kolumnie pozycja kandydata w rankingu (wraz z wybieraniem opcji “biorę udział w kolejnym etapie” przez innych kandydatów).

lista pytań

5.14. Co oznaczają poszczególne statusy w SOK

W zależności od etapu kwalifikacji i tego jak przebiega rekrutacja kandydat może mieć nadany status:
- "zarejestrowany" jest to podstawowy status, który pozwala kandydatowi brać udział w kwalifikacji na studia w poszczególnych etapach rekrutacji. Tylko kandydaci z tym statusem są kwalifikowani w poszczególnych etapach rekrutacji. 
- "możesz składać dokumenty" oznacza, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia i w określonym kalendarium rekrutacji terminie składa dokumenty w BSS. 
- "kolejny etap" oznacza, że kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia w danym etapie rekrutacji. Jeśli chce brać udział w kolejnym etapie po zalogowaniu się do SOK powinien wybrać przycisk "biorę udział w kolejnym etapie". Zostanie przywrócony status "zarejestrowany". Kandydaci posiadający w momencie kwalifikacji status "kolejny etap" nie są brani pod uwagę. 
- "oczekujący na przyjęcie" oznacza, że Kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia, ale muszą być spełnione jeszcze warunki formalne do przyjęcia na studia np. dostarczenie brakującego dokumentu. W wyjątkowych przypadkach może być nadawany również innym kandydatom. 
- "przyjęty ..." kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, złożył dokumenty i został przyjęty na studia. 
- "rezygnacja" status, który nadawany jest kandydatom, którzy zrezygnowali z ubiegania się o studia w SGGW i samodzielnie wybrali przycisk rezygnacji.

lista pytań

  5.15. Zostałem zakwalifikowany/przyjęty na studia, ale chciałbym studiować na innym kierunku

Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia lub przyjęty na studia i uważa, że jednak chce studiować na innym kierunku to może ubiegać się o ten kierunek (w ramach wolnych miejsc w kolejnych etapach rekrutacji). Należy:
- zalogować się do SOK i zrezygnować z przyjęcia wybierając przycisk "rezygnuję ze studiowania..", nastąpi zmiana statusu na "rezygnacja";
- przez opcję "1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku" wybrać w formularzu interesujący go kierunek studiów (w ramach wolnych miejsc i posiadanych przedmiotów kwalifikacyjnych). Potwierdzić przyciskiem na końcu strony „Zapisz zmiany”. Zostanie przywrócony status "zarejestrowany";
- konkurować z innymi kandydatami o wolne miejsca na wybranym kierunku (jeśli będą) w kolejnym etapie rekrutacji; każdy kolejny etap rekrutacji jest niezależny od poprzednich
Prosimy o rozwagę i rozsądek przy tego typu zmianach, gdyż może się okazać, że kandydat zrezygnował z przyjęcia i nie udało mu się zakwalifikować na wolne miejsca, a nie ma możliwości powrotu na miejsce zwolnione. O zwolnione miejsce może ponownie ubiegać się i konkurować z innymi w kolejnym etapie.

lista pytań

5.16. Wybrałem rezygnację w systemie ale się rozmyśliłem i chciałbym brać udział w kolejnych kwalifikacjach - czy muszę się zarejestrować ponownie? W czerwonym polu wyświetla mi się rezygnacja.

Kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status "zarejestrowany". Jeśli w polu statusu wyświetla się "rezygnacja -.." a kandydat nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę "1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku", zaznaczyć wybrany kierunek i zapisać zmiany. Wówczas uzyskuje ponownie status "zarejestrowany" i bierze udział w kolejnych etapach kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek/formę studiów. Jest to tzw. przerejestrowanie się. Zmianę można również wykonać przez zakładkę "ranking" - jeśli jest udostępniona.

lista pytań

5.17. Wyświetla mi się w czerwonym polu "rezygnacja brak dokumentów" a ja chcę brać udział w kolejnych etapach rekrutacji. Co mam zrobić?

Jeśli w polu statusu wyświetla się "rezygnacja brak dokumentów" oznacza to, że kandydat został w poprzednim etapie rekrutacji zakwalifikowany do składania dokumentów, ale nie złożył ich w określonym terminie i tym samym zrezygnował z przyznanego mu miejsca.
Jeśli kandydat nadal chce ubiegać się o przyjęcie na studia, powinien wybrać zakładkę "1st. + jm - wyniki matur, wybór kierunku", zaznaczyć wybrany kierunek (w ramach wolnych miejsc i posiadanych przedmiotów kwalifikacyjnych) i zapisać zmiany. Wówczas uzyskuje status "zarejestrowany" i bierze udział w kolejnych etapach kwalifikacji na wybrany przez siebie kierunek/formę studiów.
Kwalifikowani są wyłącznie kandydaci posiadający status "zarejestrowany"

lista pytań

6. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

6.1. Kiedy i kto składa dokumenty?

Na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dokumenty składają tylko kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia i otrzymali status “możesz składać dokumenty”. Komplet wymaganych dokumentów składa się w Biurze Spraw Studenckich SGGW w terminach podanych w kalendarium rekrutacji (dla właściwej formy studiów).
W momencie składania dokumentów, nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Skierowanie do lekarza medycyny kandydat zakwalifikowany lub przyjęty na studia może wydrukować samodzielnie po zalogowaniu się do SOK. Zaświadczenia lekarskie są wymagane tylko na niektórych kierunkach i pojawiają się w systemie tylko dla kandydatów ze statusem "możesz składać dokumenty" lub "przyjęty ...".
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (uzyskane na podstawie skierowania) należy złożyć w dziekanacie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć

lista pytań

  6.2. Jakie dokumenty muszę przysłać do SGGW wcześniej przed oficjalnymi terminami ich składania (zgodnymi z kalendarium rekrutacji)?

Dokumenty (komplet - w tym podanie) składamy w terminach przewidzianych w kalendarium rekrutacji. Nie wymagamy dostarczania jakichkolwiek dokumentów - również podania - w innych niż wskazane terminach. Do wskazanego w kalendarium rekrutacji terminu, należy w Systemie Obsługi Kandydata uzupełnić wszelkie brakujące dane. Brak w systemie informacji o datach/numerach świadectw nie wpływa na kwalifikację kandydata. Można je uzupełnić w trakcie składania dokumentów.

lista pytań

  6.3. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy mogę wysłać je np. pocztą lub kurierem?

Rekomendujemy osobiste składanie dokumentów. Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich przesłania pocztą/kurierem. W przypadku korzystania z poczty/kuriera należy zwrócić uwagę na konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów oraz na termin, w jakim dokumenty powinny być dostarczone do BSS. Kopia dowodu osobistego musi być potwierdzona, podanie o przyjęcie na studia musi być podpisane. Dodatkowo – dane zawarte w Systemie Obsługi Kandydata (wszystkie wymagane pola) muszą być zgodne z danymi w przesłanych dokumentach, na podaniu o przyjęcie musi być wydrukowana fotografia, która została zaakceptowana w Systemie Obsługi Kandydata.
Braki lub błędy w przesłanych dokumentach oraz brak zaakceptowanej fotografii kandydata w SOK uniemożliwiają przyjęcie dokumentów.

lista pytań

  6.4. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście? Czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?

Dokumenty należy składać osobiście. Dopuszczalną formą złożenia dokumentów jest ich złożenie przez osobę trzecią. Przy składaniu dokumentów przez osobę trzecią należy postępować jak przy przesyłaniu dokumentów pocztą/kurierem (pytanie 6.3). Jeśli w formularzu rejestracyjnym wypełnione są wszystkie wymagane pola, jest wstawione i zaakceptowane zdjęcie elektroniczne, wydrukowane i podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia, fotografia papierowa, świadectwo ukończenia szkoły średniej i maturalne (oryginał lub odpis) oraz potwierdzona przez uczelnię kopia dowodu osobistego – dokumenty te w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia. Osoba trzecia składająca dokumenty w imieniu kandydata nie musi posiadać specjalnych upoważnień.

Dopuszczalne są również pełnomocnictwa dla osób składających dokumenty w imieniu kandydata.

lista pytań

  6.5. Czy w imieniu kandydata dokumenty może odebrać z SGGW inna osoba?

Tak, o ile posiada notarialne upoważnienie do dysponowania dokumentami kandydata w trakcie rekrutacji w SGGW. Każda osoba odbierająca dokumenty musi posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Po wycofaniu dokumentów przez osobę trzecią, jej upoważnienie notarialne pozostaje w SGGW.

lista pytań

  6.6. Moje świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne znajdują się w dziekanacie.

Jeśli kandydat studiuje lub ukończył już jeden kierunek studiów (zrezygnował ze studiów, został skreślony) i jeszcze nie rozliczył się z wydziałem, a jego dokumenty znajdują się w dziekanacie macierzystej uczelni, powinien w odpowiednim czasie odebrać oryginały dokumentów i ponownie złożyć je w ramach rekrutacji. W przypadku świadectwa maturalnego można również złożyć odpis otrzymany w szkole średniej.

lista pytań

  6.7. Kto powinien poświadczyć kopię dokumentu tożsamości

Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest przy składaniu dokumentów (po okazaniu oryginału). Można tego dokonać również w urzędzie, który go wydał. Osoba poświadczająca zgodność z oryginałem powinna posiadać pieczątkę imienną oraz pieczęć instytucji (urzędu). W trakcie przyjmowania dokumentów w SGGW, osoby przyjmujące dokumenty poświadczają zgodność kopii na miejscu po okazaniu dokumentu.

lista pytań

  6.8. Jestem już studentem i podejmuję drugi kierunek studiów. Jakie dokumenty mam złożyć?

Student podejmujący drugi kierunek studiów składa te same wymagane dokumenty co inni kandydaci. W tym przypadku zamiast oryginału świadectwa maturalnego może złożyć odpis otrzymany w szkole średniej patrz pytanie 6.6

lista pytań

  6.9. W czasie kiedy jest termin składania dokumentów jestem na urlopie/za granicą/na wczasach. Czy mogę złożyć dokumenty w terminie późniejszym?

Nie. Kandydat zakwalifikowany na studia - zgodnie z zasadami rekrutacji - potwierdza chęć studiowania poprzez złożenie dokumentów w terminie określonym kalendarium rekrutacji. Jeśli dokumenty nie zostaną złożone w określonym terminie, oznacza to rezygnację ze studiowania, a tym samym zwalnia miejsce innym kandydatom w kolejnym etapie rekrutacji. Biorąc udział w rekrutacji i wiedząc o tym, że nie będzie można złożyć dokumentów osobiście, można wcześniej się przygotować i skorzystać z pomocy poczty, kuriera czy innej osoby. patrz pytanie 6.3 - 6.6

lista pytań

7. ORZECZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

7.1. Skąd wziąć skierowanie do Lekarza Medycyny Pracy ?  

W Systemie Obsługi Kandydatów (po zalogowaniu) zakwalifikowani do składania dokumentów kandydaci mają możliwość wydrukowania skierowania do lekarza medycyny pracy. Dla kierunków, dla których skierowanie nie jest wydawane, po kliknięciu w link "skierowanie" wyświetla się stosowny komunikat. Zakwalifikowani do składania dokumentów kandydaci powinni wydrukować to skierowanie i udać się z nim do lekarza medycyny pracy. Wydane przez Lekarza orzeczenie należy złożyć wraz z dokumentami lub w dziekanacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Zachęcamy do jak najwcześniejszego wykonania badań lekarskich. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, znajduje się na stronach internetowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku: http://www.mwomp.pl

lista pytań

  7.2. Dlaczego w przychodni badania lekarskie (medycyna pracy) są odpłatne?

Możliwe przyczyny:
1. przychodnia nie podpisała umowy z MWOMP na świadczenie usług badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
2. Przychodnia podpisała umowę, lecz limit badań został już wyczerpany,
3. Kandydat pochodzi z innego województwa.
Zalecamy jak najwcześniejsze wykonanie badań lekarskich, w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP.

lista pytań

  7.3. Zalogowałem się do SOK ale nie widzę skierowania?

Możliwość wydrukowania skierowania pojawia się po zakwalifikowaniu kandydata na studia. Jest ono widoczne dla statusów "Możesz składać dokumenty" oraz "Przyjęty...". Jeśli kandydat ma inny status niż wymienione, nie ma możliwości wydrukowania skierowania.

lista pytań

8. WETERYNARIA studia niestacjonarne

8.1. Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne kierunek weterynaria? Jak mam zaznaczyć, ze interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru.

Rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria) rozpoczyna się wraz z rejestracją na inne kierunki studiów. Ponieważ rekrutacja na ten kierunek odbywa się w terminie i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych – należy zarejestrować się na wybrany kierunek w formie stacjonarnej i wypełnić deklarację, która pojawi się w menu po lewej stronie po wybraniu kierunku weterynaria. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję i potwierdzić wybór. Na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria będą kwalifikowani tylko kandydaci, którzy mają zaznaczoną opcję zainteresowania tą formą studiów.

lista pytań

8.2. Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne kierunek weterynaria?

Kwalifikacje na studia niestacjonarne na kierunek weterynaria rozpoczynają się od pierwszego etapu kwalifikacji uzupełniających, czyli w rekrutacji na rok akademicki 2017/18 informacje o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne kandydaci otrzymają 24 lipca. Następne informacje zgodnie z kalendarium rekrutacji.

lista pytań

8.3. Zostałem zakwalifikowany na studia niestacjonarne kierunek weterynaria, złożyłem dokumenty, a są jeszcze wolne miejsca na studia dzienne. Co mogę zrobić by studiować w trybie dziennym?

Kandydat, który został zakwalifikowany i złożył dokumenty na studia niestacjonarne (Weterynaria), nadal uczestniczy w kwalifikacji na studia dzienne na tym kierunku. Po ogłoszeniu wolnych miejsc na studia stacjonarne (dzienne), w kolejnym etapie kwalifikacji (poniedziałek) ustalany jest próg punktów od którego przyjmowani są kandydaci na pozostałe wolne miejsca (próg – wynik ostatniego zakwalifikowanego kandydata spośród zarejestrowanych na dany kierunek wg listy rankingowej). Jeśli punktacja kandydata na kierunek weterynaria (ze statusem “przyjęty – niestacjonarne”) zmieści się w limicie punktów ustalonych dla studiów stacjonarnych, kandydat jest automatycznie przenoszony na studia stacjonarne, zmieniony zostaje status na “przyjęty stacjonarne”.

lista pytań

  8.4. Czy po drugim roku studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria następuje automatyczne przeniesienie na formę stacjonarną?

Studia niestacjonarne na kierunku weterynaria trwają 11 semestrów (pełny cykl kształcenia) i w czasie trwania tego okresu nie ma zmiany ich formy na stacjonarną.

lista pytań

  8.5. Czy studia niestacjonarne na kierunku weterynaria są płatne tylko przez pierwsze semestry i ile wynosi opłata?

Studia niestacjonarne na kierunku są płatne przez cały okres ich trwania - 11 semestrów. Opłaty semestralne podane są w załączniku do Zarządzenia Rektora dotyczącym odpłatności za studia.

lista pytań

9. INNE PYTANIA

9.1. Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w tabeli opłat za studia - załącznik do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie opłat za studia

lista pytań

  9.2. Do której grupy jestem przypisany?

Informacje o przypisaniu kandydata do grupy studenckiej można uzyskać w dziekanacie właściwego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

lista pytań

  9.3. Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z zapisami w organizacji roku akademickiego gdzie zamieszczony jest również harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów. Najczęściej odbywa się to poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej danego wydziału. Terminy mogą być podawane również w zakłądce Informacje dla nowoprzyjętych

lista pytań

  9.4. Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

Plany zajęć publikowane są w różnych terminach na poszczególnych Wydziałach. Zazwyczaj umieszczane są w gablotach przed dziekanatem, jak również na stronach internetowych Wydziałów. Na stronach rekrutacyjnych nie zamieszczamy planów zajęć

lista pytań

  9.5. Ile wynosi wpisowe na studia?

SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów studia. Jedyną opłatą jaką ponosi kandydat jest opłata rekrutacyjna. Po przyjęciu kandydata na studia, opłatami są: 
- opłata za legitymację,
- opłata (czesne) za studia niestacjonarne.

lista pytań

  9.6. ________

lista pytań

  9.7. Czy opłatę (czesne) za I semestr muszę wnieść w całości, czy można płacić w miesięcznych ratach?

W SGGW opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są rocznie lub semestralnie. Student na początku roku podpisuje umowę oraz składa deklarację wnoszenia opłat rocznych lub semestralnych. W uzasadnionych, umotywowanych i opisanych przypadkach Dziekan może rozłożyć studentowi opłaty na większą ilość rat. Wnioski należy składać przed terminem płatności.

lista pytań

  9.8. Gdzie znajdę informację o kierunkach studiów oferowanych przez SGGW?

Informacje o kierunkach studiów zamieszczone są w zakładce Kierunki studiów oraz w zakłądce Informator dla kandydatów.

lista pytań

  9.9. ________

lista pytań

  9.10. Czy możliwe jest przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

Tak, istnieje możliwość zmiany formy studiów lub zmiany kierunku studiów. Przeniesienie nie dotyczy jednak rekrutacji i decyzja jest w gestii Dziekana właściwego Wydziału. Zasady określa Regulamin studiów w SGGW - rozdział V Przeniesienia, wznowienia,

lista pytań