Dla kandydatów

Studia I stopnia


Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

<< Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów dostępne są w menu po lewej stronie

 

Informacje o wymaganej liczbie punktów kwalifikacyjnych (progi punktowe) na poszczególne kierunki studiów w latach poprzednich prezentowane są w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Uwaga! z listy rozwijanej należy wybrać właściwy rok.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018:

  1. Zasady rekrutacji na studia - Uchwała Nr 46-2015/2016 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2017/2018
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
  4. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 4 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  5. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 5 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców
  6. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik 6
  7. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 45 – 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017 – 2020