Dla kandydatów

Studia I stopnia


Studia I stopnia

<< Informacje o kwalifikacji na poszczególne formy studiów dostępne są w menu po lewej stronie
 

Informacje o wymaganej liczbie punktów kwalifikacyjnych (progi punktowe) na poszczególne kierunki studiów w latach poprzednich prezentowane są w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK). Uwaga! z listy rozwijanej należy wybrać właściwy rok.

Zasady rekrutacji na studia I stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017:

  1. Zasady rekrutacji na studia - Uchwała Nr 86-2014/2015 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2016/2017
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1.
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2.
  4. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 4 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich.
  5. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 5 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców.
  6. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik 6.
  7. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 71– 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2013 – 2016

Uwaga! - drugi kierunek studiów
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia stacjonarne danego stopnia studiów, a są aktualnie studentami lub absolwentami tego samego stopnia studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, podlegają ograniczonemu limitowi przyjęć na studia stacjonarne, określonemu Uchwałą Nr 44 - 2015/2016 Senatu SGGW w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.