Dla kandydatów

Rekrutacja z ePUAP


Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia jest postępowaniem administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji.

Tradycyjna „papierowa” decyzja jest przygotowywana,  następnie drukowana, podpisywana przez członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i dopiero wtedy jest wysyłana do kandydata listem poleconym za pośrednictwem poczty. Procedura ta może być długotrwała.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła możliwość wysyłania decyzji podpisanych elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl). Czas przygotowania decyzji, jej wysyłki i odbioru zostaje znacznie skrócony. Decyzja jest dostępna w skrzynce odbiorczej niemal natychmiast po jej wysłaniu, co ma znaczenie w przypadku, gdy kandydat musi przedłożyć ją w urzędzie np. ZUS/KRUS ... celem uzyskania świadczeń.

Dlaczego warto korzystać z ePUAP?

 • Decyzję można odebrać zaraz po jego wydaniu. Decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia dotrze do Kandydata w ciągu kilku godzin od jej przygotowania i podpisania.
 • Do odebrania decyzji nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba czekać na listonosza – wystarcza komputer, tablet czy telefon z dostępem do internetu. Decyzję można odebrać z dowolnego miejsca na świecie.
 • Czas dostarczenia decyzji kandydatowi ma szczególne znaczenie w przypadkach gdy należy ją okazać w różnych urzędach przy występowaniu o świadczenia np. ZUS, KRUS, CPR.
 • Decyzja podpisana elektronicznie może być w dowolnym momencie wydrukowana.

Warunkiem skorzystania z powyzszych możliwości jest załozenie i wykorzystanie w rekrutacji Profilu Zaufanego ePUAP, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, nie tylko w SGGW. W przyszłości wiele spraw studenckich można będzie przeprowadzić przy pomocy tego narzędzia. Już dzisiaj można korzystać z platformy ePUAP w różnych instytucjach publicznych: sprawdź co można załatwić przez Internet.

Jak skorzystać z ePUAP podczas rekrutacji w SGGW:

 1. Załóż bezpłatne konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP – www.epuap.gov.pl). Jest to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

 2. Uzyskaj Profil Zaufany ePUAP. Jest to darmowa usługa umożliwiająca potwierdzenie elektronicznego podpisu składanego przez użytkownika za pośrednictwem Platformy ePUAP. Profil Zaufany to sposób na wiarygodne elektroniczne poświadczenie tożsamości użytkownika.
  - Po zalogowaniu się do swojego konta (pkt 1.) na ePUAP, złóż i wyślij elektroniczny wniosek o uzyskanie Profilu Zaufanego,
  - Profil Zaufany ePUAP należy potwierdzić w wybranym przez siebie, upoważnionym przez Ministra, punkcie potwierdzającym. Udaj się do odpowiedniego urzędu (urząd miasta, urząd wojewódzki, urząd skarbowy, oddział ZUS) w celu potwierdzenia tożsamości. Lista urzędów  potwierdzających Profil Zaufany znajduje się tutaj

 3. Zaloguj się do Systemu Obsługi Kandydata i wybierz opcję korzystania z ePUAP przy dostarczaniu decyzji i wprowadź adres indywidualnej skrzynki (skrytki) odbiorczej Profilu Zaufanego. Adres tej skrzynki wygląda tak: /twójloginwepuap/nazwaskrzynki

 4. Odbierz decyzję poprzez ePUAP w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGGW.

Szczegółowe informacje jak założyć konto ePUAP znajdują się na stronie http://epuap.gov.pl