Dla kandydatów

Rekrutacja wrześniowa


Rekrutacja uzupełniająca – wrześniowa prowadzona będzie na poniższe kierunki studiów:

Studia stacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca   Kierunek
 22 .................  Architektura krajobrazu (sprawdzian z rysunku odręcznego – 13 września)
   6 .................  Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – studia w j. angielskim
 24 .................  Ochrona zdrowia roślin
 18 .................  Ogrodnictwo
 46 .................  Rolnictwo
 
Studia niestacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca  Kierunek

  16 ................. Niestacjonarne – Dietetyka
    8 ................. Niestacjonarne – Gastronomia i hotelarstwo
  32 ................. Niestacjonarne – Rolnictwo
  12 ................. Niestacjonarne – Socjologia
    6 ................. Niestacjonarne – Technologia żywności i żywienie człowieka
    5 ................. Niestacjonarne – Zarządzanie
  22.................  Niestacjonarne – Zootechnika
  34 ................. Niestacjonarne – Żywienie człowieka i ocena żywności


 

Kalendarium rekrutacji uzupełniającej - wrzesniowej na studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019
28 sierpnia do godz. 18:00 komunikat o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach, na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
do 12 września do godz. 24.00
  • termin rejestracji nowych kandydatów/zmiany kierunku/modyfikacji statusu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • termin uzupełnienia wyników matury i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko dla nowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji wrześniowej oraz zarejestrowanych, którzy nie wnieśli jeszcze opłaty rekrutacyjnej)
13 września godz. 10
  • sprawdzian z rysunku odręcznego à szczegóły
  • wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 13 września do godz. 18.00
do 13 września do godz. 24.00
  • termin uzupełnienia wyników matury i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym
14 września do godz. 19:00 ogłoszenie wyników kwalifikacji wrześniowej (SOK, komunikat pocztą internetową)
17-19 września godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów:

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji należy do 12 września do godz. 24.00 wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl, wybrać kierunek i formę studiów oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Po wypełnieniu formularza kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”.

Najpóźniej do 13 września do godz. 24.00 należy wprowadzić do systemu wyniki matury. 14 września kandydaci ze statusem „zarejestrowany” będą kwalifikowani do przyjęcia.

UWAGA! Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu przystępują do sprawdzianu z rysunku odręcznego 13 września o godz. 10.00 – zgodnie z komunikatem.

Status kandydata, kierunek i forma studiów, na które kandydat aplikuje oraz indywidualny numer konta dla opłaty rekrutacyjnej widoczne są w SOK w panelu administracyjnym kandydata.

Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów / modyfikacja statusu kandydata:

W kwalifikacji uzupełniającej (wrześniowej) mogą wziąć udział wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany” wyświetlanym w panelu administracyjnym kandydata.

Kandydaci, którzy są zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej, ale nie mają statusu „zarejestrowany” lub mają taki status, ale przypisany do kierunku, na którym nie ma wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z wytycznymi: 

  1. do 12 września do godz. 24.00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK);
  2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st. + jm – wyniki matur, wybór kierunku”; 
  3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (niestacjonarne / stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matury i ew. je uzupełnić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić przyciskiem „zapisz zmiany”;
  4. na stronie głównej panelu administracyjnego kandydata w SOK sprawidzić, czy wprowadzone dane się zgadzają. 

Status kandydata powinien zmienić się na „zarejestrowany” i być przypisany do wybranego kierunku studiów, na którym są wolne miejsca. Kandydat będzie teraz brał udział w rekruyacji uzupełniającej na wybrany przez siebie kierunek studiów. 


Uwaga! Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w dniu 14 września składają dokumenty w dniach 17-19 września 2018.