Dla kandydatów

Rekrutacja wrześniowa


Uwaga rekrutacja uzupełniająca - wrześniowa została zakończona

Kierunki - wolne miejsca

Studia stacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca*   Kierunek
 .................  Architektura krajobrazu
 .................  Rolnictwo
* Wolne miejsca dotyczą wyłącznie kandydatów, dla których będzie to pierwszy kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Rekrutacja kandydatów, dla których bedzie to drugi lub kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie będzie prowadzona - limit miejsc został wyczerpany.

Studia niestacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca  Kierunek

.................  Niestacjonarne - Ekonomia
.................  Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo
.................  Niestacjonarne - Gospodarka Przestrzenna
.................  Niestacjonarne - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
.................  Niestacjonarne - Informatyka i Ekonometria
.................  Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska
.................  Niestacjonarne - Leśnictwo
.................  Niestacjonarne - Meblarstwo
.................  Niestacjonarne - Ogrodnictwo
.................  Niestacjonarne - Pedagogika
.................  Niestacjonarne - Rolnictwo
.................  Niestacjonarne - Socjologia
.................  Niestacjonarne - Technologia Drewna
.................  Niestacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
.................  Niestacjonarne - Technologie Energii Odnawialnej
.................  Niestacjonarne - Turystyka i Rekreacja
.................  Niestacjonarne - Zarządzanie
.................  Niestacjonarne - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
.................  Niestacjonarne - Zootechnika
.................  Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności


Kalendarium rekrutacji uzupełniającej - wrzesniowej na studia I stopnia

24 sierpnia

do godz. 18:00

komunikat o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca

do 12 września

do godz. 12.00

  • termin rejestracji nowych kandydatów / zmiany kierunku / modyfikacji statusu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu

14 września

godz. 10

  • sprawdzian z rysunku odręcznego --> szczegóły;
  • wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 14 września do godz. 18.00;

do 15 września

do godz. 12.00

  • termin rejestracji nowych kandydatów /zmiany kierunku/modyfikacji statusu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) dla kandydatów na pozostałe kierunki,
  • termin uzupełnienia wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko dla nowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji wrześniowej);

16 września

do godz. 19:00

ogłoszenie wyników kwalifikacji wrześniowej (SOK, komunikat pocztą internetową);

19-21 września

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

 


Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów :

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji oraz powyższym kalendarium rekrutacji należy do 15 września do godz. 12:00 wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl - Rejestracja, wpisać wyniki matur, wybrać formę studiów i kierunek oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Po wypełnieniu formularza kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”, z którym będzie kwalifikowany w dniu 16 września.

UWAGA! Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu, przystępujący do sprawdzianu z rysunku odręcznego powinni zarejestrować się w SOK i wybrać kierunek do dnia 12 września do godz. 12:00.


Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów/modyfikacja statusu kandydata:

Udział w rekrutacji uzupełniającej wymaga potwierdzenia. W kwalifikacji uzupełniającej (wrześniowej) będą uwzględniane wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany”.

Kandydaci zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej - wrześniowej, posiadający obecnie status inny niż „zarejestrowany”  lub status „zarejestrowany” ale na kierunku, na którym nie ma już wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z powyższym kalendarium rekrutacji wrześniowej, tj. :

  1. do 15 września (a kandydaci na kierunek architektura krajobrazu - do 12 września) do godz. 12.00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK): http://sok.sggw.plLogowanie,
  2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st+jm wyniki matur, wybór kierunku”,
  3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (niestacjonarne/stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matur i ew. je uzupełnić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić przyciskiem „Zapisz zmiany”.
  4. Kierunek rejestracji i status kandydata należy sprawdzić na stronie głównej panelu administracyjnego SOK (pierwszy od góry element menu).

Po wykonaniu tych czynności kandydat powinien mieć status „zarejestrowany” na wybranym kierunku i formie studiów, na którym są wolne miejsca i wówczas będzie uczestniczył w kwalifikacji uzupełniającej na wybrany przez siebie kierunek w dniu 16 września 2015r.

Uwaga! Po kwalifikacji w dn. 16 września termin składania dokumentów to 19, 20 i 21 września 2016r.