Dla kandydatów

Rekrutacja cudzoziemców


Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie na studia wyższe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapoznaj się z informacjami w menu po lewej stronie >>REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW<<

Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.