Dla kandydatów

Rekrutacja 2018 / 2019


31 maja 2017 r.

Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2018/2019

  1. Zasady rekrutacji na studia - Uchwała Nr 68-2016/2017 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2018/2019
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 4 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  6. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 5 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 45 – 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017 – 2020