Dla kandydatów

Rekrutacja 2019 / 2020


Informacje dla kandydatów na studia w SGGW w roku akademickim 2019/2020

  1. Zasady rekrutacji na studia - Uchwała Nr 60 - 2017/2018 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2019/2020
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
  3. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
  4. Zasady kwalifikacji na studia - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - Załącznik nr 3
  5. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 4 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich
  6. Wykaz dokumentów - Załącznik nr 5 - wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców
  7. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP – Załącznik 6
  8. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 59 - 2017/2018 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2018 – 2022