Dla kandydatów

Inauguracje, zjazdy, plany


Informacje dla poszczególnych kierunków studiów - "kliknij kierunek"

Strona jest aktualizowana na bieżąco, w miarę przesyłania przez Wydziały informacji. Jeśli dla danego kierunku/Wydziału nie podano terminów, należy sprawdzić za kilka dni.

architektura krajobrazu logistyka
bezpieczeństwo żywności meblarstwo
bioinżynieria zwierząt ochrona środowiska
biologia ogrodnictwo
biotechnologia ochrona zdrowia roślin
budownictwo pedagogika
dietetyka rolnictwo
ekonomia socjologia
finanse i rachunkowość technologia drewna
gastronomia i hotelarstwo technologia żywności i żywienie człowieka
gospodarka przestrzenna technologie energii odnawialnej
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich towaroznawstwo
informatyka turystyka i rekreacja
informatyka i ekonometria weterynaria
inżynieria ekologiczna zarządzanie
inżynieria i gospodarka wodna zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria systemów biotechnicznych zootechnika
inżynieria środowiska żywienie człowieka i ocena żywności
leśnictwo  

 

1. Wydział Rolnictwa i Biologii

kierunki: biologia; inżynieria ekologiczna; rolnictwo

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: www.agrobiol.sggw.waw.pl

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia: DD.MM.RRRR - DD.MM.RRRR; Turnus _
- studia niestacjonarne II stopnia:


2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

kierunek: weterynaria

Inauguracja Wydziałowa:

Strona internetowa z planami zajęć: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/rok-1/ (Godziny Zajęć)

- studia niestacjonarne - jak dla studiów stacjonarnych, zgodnie z planem studiów


3. Wydział Leśny

kierunki: gospodarka przestrzenna; leśnictwo

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strony internetowe z planami zajęć:

gospodarka przestrzenna: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany-zajec-gp

leśnictwo: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany.zajec

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

gospodarka przestrzenna
- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:

leśnictwo
- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:


4. Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

kierunki: architektura krajobrazu; biotechnologia; ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: woiak.sggw.pl/pobieranie

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:


5. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

kierunki: budownictwo; inżynieria środowiska; ochrona środowiska

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: http://wbis.sggw.pl/student/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:


6. Wydział Technologii Drewna

kierunki: meblarstwo; technologia drewna

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: http://wtd.sggw.pl/


7. Wydział Nauk o Zwierzętach

kierunki: bioinżynieria zwierząt; hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich; zootechnika

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: animal.sggw.pl/category/studenci/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:


8. Wydział Nauk Ekonomicznych

kierunki: ekonomia; finanse i rachunkowość; logistyka; turystyka i rekreacja; zarządzanie

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: www.wne.sggw.pl/student/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:

Dodatkowa informacja:
Dla wszystkich kierunków studiów II stopnia w trakcie pierwszego semestru realizowane są wybory specjalności. Wykaz specjalności dostępny jest na stronie  www.student.wne.sggw.pl   Uruchamiane są specjalności, na które zgłosi się co najmniej 30 osób. Program specjalności realizowany jest w semestrach  2 - 4.


9. Wydział Nauk o Żywności

kierunki: bezpieczeństwo żywności; technologia żywności i żywienie człowieka; towaroznawstwo

Inauguracja Wydziałowa - dla studiów stacjonarnych:

Strona internetowa z planami zajęć: wnoz.sggw.pl/?cat=14

Inauguracja Wydziałowa - dla studiów niestacjonarnych I stopnia:

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:

Strona internetowa z planami zajęć: wnoz.sggw.pl/?cat=14


10. Wydział Nauk o Żywieniu  Człowieka i Konsumpcji 

kierunki: dietetyka; gastronomia i hotelarstwo; żywienie człowieka i ocena żywności

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: wnzck.sggw.pl/student/ (z menu po lewej nalezy wybrac kierunek studiów)

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia:


11. Wydział Inżynierii Produkcji 

kierunki: inżynieria systemów biotechnicznych; technologie energii odnawialnej; zarządzanie i inżynieria produkcji

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: wip.sggw.pl


12. Wydział Nauk Społecznych

kierunki: pedagogika; socjologia

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: wns.sggw.pl/dziekanat/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

Pedagogika - studia niestacjonarne I  stopnia:
Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia:

Socjologia - studia niestacjonarne I  stopnia:


13. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

kierunki: informatyka; informatyka i ekonometria

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków:

Strona internetowa z planami zajęć: student.wzim.sggw.pl/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia:
- studia niestacjonarne II stopnia: