Dla kandydatów

Inauguracje, zjazdy, plany


Aby uzyskać informacje dotyczących konkretnego kierunku, wybierz jego nazwę.

Strona jest aktualizowana na bieżąco, w miarę przesyłania przez wydziały informacji. Jeśli dla danego kierunku / wydziału nie podano terminów, należy sprawdzić za kilka dni.

architektura krajobrazu logistyka
bezpieczeństwo żywności meblarstwo
bioinżynieria zwierząt ochrona środowiska
biologia ogrodnictwo
biotechnologia ochrona zdrowia roślin
budownictwo pedagogika
dietetyka rolnictwo
ekonomia socjologia
finanse i rachunkowość technologia drewna
gastronomia i hotelarstwo technologia żywności i żywienie człowieka
gospodarka przestrzenna technologie energii odnawialnej
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich towaroznawstwo w biogospodarce
informatyka turystyka i rekreacja
informatyka i ekonometria weterynaria
inżynieria ekologiczna zarządzanie
inżynieria i gospodarka wodna zarządzanie i inżynieria produkcji
inżynieria systemów biotechnicznych zootechnika
inżynieria środowiska żywienie człowieka i ocena żywności
leśnictwo  

 

1. Wydział Rolnictwa i Biologii

kierunki: biologia, inżynieria ekologiczna, rolnictwo, ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (organic agriculture and food production)

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 3 października 2018 r. godz. 12:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć:

  • rolnictwo:  www
  • biologia: www
  • inżynieria ekologiczna: www
  • ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności (studia I stopnia): www

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B


2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

kierunek: weterynaria

Inauguracja wydziałowa:

Strona internetowa z planami zajęć: http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/zajecia/rok-1/ (Godziny zajęć)

Studia niestacjonarne  jak dla studiów stacjonarnych, zgodnie z planem studiów


3. Wydział Leśny

kierunki: gospodarka przestrzenna, leśnictwo

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 5 października 2018 r. godz. 12:00 Aula Kryształowa

Strony internetowe z planami zajęć:

gospodarka przestrzenna: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany-zajec-gp

leśnictwo: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany.zajec

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

gospodarka przestrzenna
studia niestacjonarne I stopnia:
studia niestacjonarne II stopnia:

leśnictwo
 studia niestacjonarne I stopnia:
 studia niestacjonarne II stopnia:


4. Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

kierunki: architektura krajobrazu, biotechnologia, ochrona zdrowia roślin, ogrodnictwo

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 2 października 2018 r. godz. 12:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: woiak.sggw.pl/pobieranie

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

- studia niestacjonarne I  stopnia: 31.08.2018 - 02.09.2018; turnus A

 


5. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

kierunki: budownictwo; inżynieria środowiska; ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna

Inauguracja Wydziałowa - dla wszystkich kierunków: 2 października 2018 r. godz. 15:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: http://wbis.sggw.pl/student/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne  I stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B

Uwaga: Dnia 21.09.2018r. (piątek) o godz. 12:00 w Auli I, Bud. 33 odbędzie się spotkanie organizacyjne Prodziekana ds. Dydaktyki i Rozwoju WBIŚ ze studentami I roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: Budownictwo, Inżynieria Środowiska. Obecność studentów obowiązkowa!


6. Wydział Technologii Drewna

kierunki: meblarstwo, technologia drewna

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 5 października 2018 r. godz. 10:15 Aula I budynek 34

Strona internetowa z planami zajęć: http://wtd.sggw.pl/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

– studia niestacjonarne I  stopnia: 05.10.2018 - 07.10.2018; turnus B


7. Wydział Nauk o Zwierzętach

kierunki: bioinżynieria zwierząt, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 28 września 2018 r. godz. 14:00  Budynek 23 (ul.Ciszewskiego 8), Aula I i II

Strona internetowa z planami zajęć: animal.sggw.pl/category/studenci/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

 studia niestacjonarne  I stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B
 studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B


8. Wydział Nauk Ekonomicznych

kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 01 października 2018 r. godz. 9:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: www.wne.sggw.pl/student/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 21.09.2018 – 23.09.2018; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 – 23.09.2018; turnus B

harmonogram zjazdów:


9. Wydział Nauk o Żywności

kierunki: bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo w biogospodarce

Inauguracja wydziałowa dla dla wszystkich kierunków: 3 października 2018 r. godz. 9:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wnoz.sggw.pl/?cat=14

Spotkanie informacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych z Prodziekanem ds dydaktyki oraz szkolenie z systemu jakości kształcenia dla studentów studiów niestacjonarnych: 21.września 2018 r., godz. 12.00-13.00, budynek 32 aula I.

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B


10. Wydział Nauk o Żywieniu  Człowieka i Konsumpcji 

kierunki: dietetyka, gastronomia i hotelarstwo, żywienie człowieka i ocena żywności

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 1 października 2018 r. godz. 12:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wnzck.sggw.pl/student/ (z menu po lewej należy wybrac kierunek studiów, zakładka "plany zajęć")

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B


11. Wydział Inżynierii Produkcji 

kierunki: inżynieria systemów biotechnicznych, technologie energii odnawialnej, zarządzanie i inżynieria produkcji

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 2 października 2018 r. godz. 9:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wip.sggw.pl


12. Wydział Nauk Społecznych

kierunki: pedagogika, socjologia

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 4 października 2018 r. godz. 12:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: wns.sggw.pl/dziekanat/plany-zajec/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

Socjologia   - studia niestacjonarne I stopnia:  01.09.2018 - 02.09.2018; turnus A
Pedagogika - studia niestacjonarne I stopnia:  28.09.2018 - 30.09.2018; turnus A
Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia: 08.09.2018 - 09.09.2018; turnus B


13. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria

Inauguracja wydziałowa dla wszystkich kierunków: 1 października 2018 r. godz. 15:00 Aula Kryształowa

Strona internetowa z planami zajęć: student.wzim.sggw.pl/

Pierwszy zjazd studiów niestacjonarnych dla studentów pierwszego roku studiów:

studia niestacjonarne I  stopnia: 14.09.2018 - 16.09.2018; turnus A
studia niestacjonarne II stopnia: 21.09.2018 - 23.09.2018; turnus B