Dla kandydatów

Rekrutacja



Informacje o zasadach kwalifikacji, harmonogramy kwalifikacji na poszczególne formy i stopnie studiów znajdują się w menu po lewej stronie.
Przed rejestracją w SOK prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na poszczególne stopnie i formy studiów oraz często zadawanymi pytaniami.


REJESTRACJA KANDYDATÓW

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji dla kandydatów na studia w SGGW

Filmy instruktażowe

  • Jak i gdzie sprawdzić progi punktowe w kwalifikacji na studia I stopnia w roku bieżącym i w latach poprzednich – film instruktażowy
  • Jak założyć konto rekrutacyjne w Systemie Obsługi Kandydatów film instruktażowy
  • Jak wybrać kierunek studiów I stopnia w Systemie Obsługi Kandydatów – film instruktażowy
  • Jak wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego do Systemu Obsługi Kandydatów – film instruktażowy
  • Gdzie w Systemie Obsługi Kandydatów znajduje się numer rachunku bankowego opłaty rekrutacyjnej – film instruktażowy
  • Jak przebiega kwalifikacja na studia i co oznaczają poszczególne statusy kandydata w SOK – film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów wybrać kierunek weterynaria na studiach niestacjonarnych – film instruktażowy
  • Jak sprawdzić liczbę wolnych miejsc i liczbę kandydatów zarejestrowanych na studia II stopnia – film instruktażowy
  • Jak w Systemie Obsługi Kandydatów wprowadzić dane o ukończonej uczelni i wybrać kierunek studiów II stopnia – film instruktażowy