Dla kandydatów

Odpłatność za studia


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie Nr 58 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2017/2018

Załącznik do Zarzadzenia Nr 58 z dnia 11 lipca 2017 r.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 57 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Załącznik do Zarzadzenia Nr 57 z dnia 11 lipca 2017 r.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie Nr 72 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2016/2017

Załącznik do Zarzadzenia Nr 72 z dnia 07 lipca 2016 r.

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 73 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 07 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.

Załącznik do Zarzadzenia Nr 73 z dnia 07 lipca 2016 r.


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Zarządzenie nr 58/2015 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2015/2016

Załącznik do Zarządzenia nr 58/2015 Rektora SGGW - tabele opłat

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

Zarządzenie nr 59/2015 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących studia w SGGW na zasadach odpłatności w roku akademickim 2015/2016

Załącznik do Zarządzenia nr 59/2015 Rektora SGGW - opłaty cudzoziemcy


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

  • Zarządzenie nr 66 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2014/2015
  • Załącznik do Zarządzenia nr 66 - tabele opłat

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:


OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Opłaty dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Opłaty dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich: