Rekrutacja


Informacja o wolnych miejscach i punktacji kandydatów zakwalifikowanych (pkt SGGW) na studia I stopnia i jednolite magisterskie w bieżącym roku i w latach poprzednich -->  System Obsługi Kandydatów.

Uwaga! Aktualizacje informacji o wolnych miejscach - zgodnie z terminami podanymi w kalendarium


REJESTRACJA KANDYDATÓW

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji (biało-niebieski) dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite mgr

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji (zółto-zielony) dla kandydatów na studia II stopnia

Przed rejestracją w SOK prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na poszczególne formy i stopnie studiów oraz często zadawanymi pytaniami.

Informacje o zasadach kwalifikacji, harmonogramy kwalifikacji na poszczególne formy i stopnie studiów znajdują się w menu po lewej stronie.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła możliwość wysyłania decyzji rekrutacyjnych podpisanych elektronicznie za pośrednictwem Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Więcej informacji w menu po lewej stronie w zakładce Rekrutacja z ePUAP