Rekrutacja


REJESTRACJA KANDYDATÓW

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji (biało-niebieski) dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite mgr

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji (zółto-zielony) dla kandydatów na studia II stopnia

Przed rejestracją w SOK prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na poszczególne formy i stopnie studiów oraz często zadawanymi pytaniami.

Informacje o zasadach kwalifikacji, harmonogramy kwalifikacji na poszczególne formy i stopnie studiów znajdują się w menu po lewej stronie.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła możliwość wysyłania decyzji rekrutacyjnych podpisanych elektronicznie za pośrednictwem Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Więcej informacji w menu po lewej stronie w zakładce Rekrutacja z ePUAP


Informacja o punktacji (pkt SGGW) osób zakwalifikowanych na studia I stopnia i jednolite magisterskie w poprzednich latach.
Studia I stopnia - System Obsługi Kandydatów - progi przyjęć.