SGGW

Aktualności

22
listopada
2016

Zmarła dr inż. Eugenia Konicka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 listopada 2016 roku zmarła Dr inż. Eugenia Konicka.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 listopada 2016 roku

 zmarła

Dr inż. Eugenia Konicka

 

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Nauk o Żywności

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Długoletni pracownik Instytutu Chemii Ogólnej SGGW.

Odznaczona m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Odszedł zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej,

Człowiek życzliwy i serdeczny.
 

 

Cześć Jej Pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności

 

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 25 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie
przy ul. Wolskiej 138/140, skąd nastąpi wyprowadzenie na cmentarz w Pruszkowie.

Uroczysta liturgia pogrzebowa odprawiona zostanie 27 listopada o godz. 10.00 w Kaplicy Prawosławnej przy ul. Lelechowskiej 5 w Warszawie.