SGGW

Aktualności

11
maja
2016

Zmarł Profesor Karol Maramorosch

Z wielkim smutkiem powiadamiamy społeczność akademicką SGGW, że w dniu 9 maja 2016 roku odszedł nagle w wieku 101 lat podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce, Profesor KAROL MARAMOROSCH, wybitny wirusolog, entomolog i fitopatolog, absolwent Wydziału Rolnego SGGW z 1938 roku.

Jego ponad 60 letnia działalność naukowa była związana z Uniwersytetem w Ruthgers i Instytutem Waksmana w USA, dokąd emigrował w okresie II wojny światowej. Profesor był  twórcą nowych metod badawczych, w tym technik namnażania patogenów roślinnych w tkankach owadzich, odkrył szereg nowych patogenów, w tym wiroidy i fitoplazmy. Opublikował ponad 800 artykułów i 100 podręczników o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju nauk biologicznych, a jednocześnie mających zastosowanie w rolnictwie, medycynie, weterynarii i przemyśle farmaceutycznym. Jednym z ważniejszych podręczników było dzieło Methods in Virology, które napisał z profesorem Hilarym Koprowskim-twórcą szczepionki przeciw wirusowi Polio. Był wieloletnim edytorem Advances in Virus Research, laureatem wielu prestiżowych nagród międzynarodowych.

 Podtrzymywał silne więzi ze środowiskiem naukowym w Polsce i na Ukrainie, uczestniczył w Konferencjach Weiglowskich. W uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauki, a także Jego związków z krajem i Uczelnią Senat SGGW w Warszawie 24 października 2014 nadał Panu Profesorowi jako wybitnemu  uczonemu tytuł doktora honorowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Żegnamy Pana Profesora, naukowca i wspaniałego Człowieka, i dziękujemy za szczególne więzi, które Go łączyły ze środowiskiem naukowym i Polską.