SGGW

Aktualności

18
sierpnia
2017

Zmarł Profesor Henryk Jasiorowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 sierpnia 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1975-1981, Doktor honoris causa SGGW.

Profesor Henryk Jasiorowski był wybitnym uczonym, który zaangażowaniem i pasją w pracy naukowo-dydaktycznej zdobył autorytet, szacunek oraz uznanie całego środowiska akademickiego. Henryk Jasiorowski był specjalistą z zakresu genetyki i hodowli bydła oraz produkcji zwierzęcej. W trakcie długiej i owocnej kariery zawodowej i naukowej zajmował wiele zaszczytnych stanowisk oraz pełnił funkcje, które walnie przyczyniły się do rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej w kraju i na świecie. 

Henryk Jasiorowski był miedzy innymi: Dyrektorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu w latach 1961-1969, Dyrektorem Departamentu Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii FAO w Rzymie w latach 1969-1975 i 1984-1990, Dyrektorem Instytutu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Zootechnicznego SGGW w latach 1979-1984, Prezesem Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego w latach 1994-2000.

Profesor H. Jasiorowski został wyróżniony Doktoratem honoris causa Uniwersytetu Hohenheim, Akademii Rolniczej w Lublinie, Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był Inicjatorem i głównym autorem „Programu rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce”, przedstawicielem na Europę Środkową i Wschodnią Fundacji „Heifer Project International” oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, komitetów, rad i zespołów dotyczących rolnictwa i zootechniki.

Henryk Jasiorowski to autor wielu podręczników, prac badawczych i publikacji.

Odznaczony m.in. krzyżami: Komandorskim, Oficerskim, Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem PAN im. Michała Oczapowskiego, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”. Wyróżniony wieloma nagrodami zagranicznymi, m.in.: „Golden Egg” (Włochy), Medalem Europejskiej Federacji Produkcji Zwierzęcej, „Dan West Award” (USA).

Cześć Jego pamięci!

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 26 sierpnia 2017 roku w kościele św. Mikołaja w Grójcu.

Henryk Jasiorowski - Wspomnienie