SGGW

Aktualności

28
lutego
2017

Zmarł Prof. dr hab. Zbigniew Laudański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 lutego 2017 roku zmarł Prof. dr hab. Zbigniew Laudański.

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kierownik Katedry Statystyki Matematycznej i Doświadczalnictwa oraz Katedry Biometrii

Wydziału Rolnictwa i Biologii w latach 2000-2007.

Wybitny specjalista w zakresie zastosowań technik komputerowych w doświadczalnictwie rolniczym.

Autor licznych publikacji naukowych.

Odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Odszedł wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Człowiek życzliwy i serdeczny.
 

     Cześć Jego Pamięci!

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dziekan i Rada Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

Dziekan i Rada Wydziału Rolnictwa i Biologii

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 6 marca 2017 roku o godz.14.00 w Kaplicy A na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie,

 po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego.