SGGW

Aktualności

05
października
2018

Wystawa z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Wiesław Bielawski zaprasza do Muzeum SGGW na otwarcie wystawy pt. „Pierwsi wśród równych. Udział środowiska akademickiego SGGW w walkach o niepodległość w latach 1918–1921”.

Wystawa organizowana jest w ramach obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Jej celem jest ukazanie licznego udziału środowiska akademickiego uczelni w walkach o niepodległość w latach 1918–1921. Sylwetki uczestników wojny polsko-bolszewickiej, obrony Lwowa i powstań śląskich, którzy po zakończeniu działań wojennych związali swoje losy z SGGW, prezentowane są na planszach i fotogramach. Wystawę uzupełniają wykazy nazwisk przedstawicieli środowiska SGGW poległych w wojnie o niepodległość oraz tych, którzy za udział w walkach otrzymali najwyższe odznaczenia bojowe. Tło historyczne tworzą dokumenty, fotografie i pamiątki świadczące o wojennych losach tych osób.

Scenariusz wystawy został przygotowany w oparciu o opracowania historyczne autorstwa prof. dr hab. Sławomira Podlaskiego z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. 

Wernisaż odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 14.00. 

Organizatorem wystawy jest Biblioteka Główna – Muzeum SGGW. 

Zaproszenie