SGGW

Aktualności

14
grudnia
2017

Wigilijne spotkanie Radców Rolnych Ambasad

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się przedświąteczne spotkanie Radców Rolnych Ambasad. Jest to tradycyjne wydarzenie odbywające się corocznie, od 2002 roku pod patronatem Rektora SGGW. W tym roku jego gospodarzem był ambasador Holandii Ron van Dartel. W spotkaniu uczestniczyły także władze SGGW oraz dziekani i wykładowcy uczelni.

Spotakania te są doskonałą okazją do podsumowań  współpracy międzynarodowej w obszarze rolno-spożywczym, a także wyrazem wdzięczności dla wszystkich, pracujących w administracji, instytucjach, organizacjach i na uniwersytetach, działających w tym sektorze. Stałym elementem spotkania jest prezentacja i degustacja produktów, i  potraw reprezentatywnych dla poszczególnych krajów, co pozwala uczestnikom cieszyć się bogatym dziedzictwem kulinarnym świata.W tym roku swoje żywnościowe specjały zaprezentowało 18 krajów.

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w swoim przemówieniu powitalnym podkreślił zasługi polskich producentów żywności, a także pracowników naukowych w rozwój europejskiego rolnictwa. Rektor podkreślił liczne efekty prac naukowych, które są wdrażane do gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji działających w obszarze rolnictwa, władze SGGW oraz wykładowcy uczelni. Minister Rolnitwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podziękował rektorowi SGGW, prof. dr hab. Wiesławowi Bielawskiemu za to, że po raz kolejny dyplomaci mogą spotkać się w murach najstarszej rolniczej szkoły wyższej w Polsce i czwartej tego typu uczelni w Europie.

O świąteczną atmosferę zadbała Orkiestra Reprezentacyjna SGGW.