Aktualności

Uroczystości

08
czerwca
2018

Jubileusz 65-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

Dwudniowe obchody jubileuszu połączone z międzynarodową konferencją naukową „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” rozpoczęły się uroczystą sesją jubileuszową.

Sesję otworzył dr hab. prof. SGGW Jarosław Gołębiewski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się zarówno byli oraz obecni rektorzy SGGW, doktorzy honoris causa uczelni, pracownicy WNE, jak i osoby związane z uczelniami ekonomicznymi i prowadzącymi studia ekonomiczne na uczelniach w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji: Armenii, Kazachstanie, Rumunii, Turcji, Albanii, Ukrainie, Łotwie, na Węgrzech. Nie zabrakło też przedstawicieli jednostek samorządowych i rządowych związanych z rolnictwem oraz naukowców zajmujących się ekonomiką rolnictwa w innych ośrodkach naukowych.

Podczas uroczystej sesji wystąpił prorektor SGGW ds. nauki prof. Marian Binek, który pogratulował społeczności skupionej wokół WNE jubileuszu. Przybliżył też historię nauczania ekonomii rolnictwa, wywodząc ją od Instytutu Agronomicznego na Marymoncie, protoplasty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie studentów nauczano rachunkowości gospodarczej, rolniczej i leśnej i gdzie postawały zalążki nauki, którą dziś zajmuje się WNE.

Rektor Binek zwrócił uwagę na wysoki poziom badań i kształcenia realizowany na Wydziale, o czym świadczą nie tylko wysoka pozycja WNE SGGW w rankingach, lecz także wykształceni absolwenci cenieni na rynku pracy.

Władze wydziału: dziekan Gołębiewski, dr hab. prof. SGGW Justyna Franc-Dąbrowska, prodziekan ds. studiów stacjonarnych oraz dr hab. SGGW prof. Jakub Kraciuk, prodziekan ds. nauki w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na to, że WNE zajmuje się już nie tylko tematami związanymi z agrobiznesem i obsługą finansową rolnictwa, ale od kilkunastu lat rozszerza zakres badań i dydaktyki o obszary związane z logistyką i finansami. Uroczystą sesję zakończyły wystąpienia okolicznościowe niektórych z zaproszonych gości.

Jubileusz 65-lecia WNE odbywa się w dniach 7-8.06. 2018. W jego ramach odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa, spotkanie absolwentów oraz przegląd kół naukowych. Szczegółowy program dostępny tutaj.