SGGW

Aktualności

11
marca
2019

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Uruchamiamy Studia od marca 2019 roku. Rekrutacja trwa!

Studia adresowane są do:

 

•    osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,

•    planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),

•    wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,

•    osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,

•    absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 

Więcej informacji znajdziecie pod adresem:  http://www.spbiodo.sggw.pl/