SGGW

Aktualności

25
grudnia
2017

Studia Podyplomowe Transport i Spedycja – rekrutacja trwa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na dwusemestralne Studia Podyplomowe „TRANSPORT I SPEDYCJA”.

Trwa nabór słuchaczy na edycję 2018

 

Słuchacze studiów podyplomowych Transport i Spedycja zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędzie również szczegółową wiedzę z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.

Ukończenie studiów podyplomowych "Transport i Spedycja" umożliwia również udokumentowanie kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych i tym samym daje podstawę do ubiegania się o WPIS NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH prowadzoną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje są dostępne są na stronie internetowej: transport.wne.sggw.pl