SGGW

Aktualności

26
kwietnia
2018

Studia podyplomowe - logistyka

Rozpoczął się nabór na VII edycję studiów podyplomowych "Logistyka" realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 r.

Słuchacze studiów podyplomowych "Logistyka" zdobywają wiedzę z zakresu logistyki oraz praktyczne przygotowanie do zarządzania działem logistyki w przedsiębiorstwach. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym w zakresie umiejętnego i praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów logistycznych. W tym celu założono podział zajęć na część wykładową i część ćwiczeniowo-laboratoryjną. Część wykładowa prowadzona będzie metodą audytoryjną a część ćwiczeniowo-laboratoryjna będzie bazowała na case studies, ćwiczeniach, grach logistycznych oraz pracy w laboratorium komputerowym.

Celem studiów jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu logistyki i jej obszarów funkcjonalnych (transportu, magazynowania, pakowania, zarządzania zapasami, przepływu informacji) z uwzględnieniem przygotowania kadr do zarządzania pionem logistyki przedsiębiorstw w warunkach gospodarki krajowej i europejskiej. Celem studiów jest także przybliżenie uczestnikom metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstw we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami. Studia uwzględniają obszary najnowszej wiedzy z nauk o zarządzaniu i logistyce.

Studia podyplomowe "Logistyka" kierowane są do:

  • pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki,
  • kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie zarządzających zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją, optymalizacją wykorzystania zasobów,
  • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
  • osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
  • kadry zarządzającej średniego szczebla zainteresowanej poszerzeniem wiedzy,
  • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

 

Absolwent studiów podyplomowych:

  • zrozumie rolę logistyki w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz znaczenie działalności logistycznej pod kątem końcowego nabywcy;
  • pozna zasady organizacji procesów logistycznych w zakresie przepływów materiałów i produktów oraz przepływów informacyjnych w całym łańcuchu dostaw;
  • będzie dysponował potrzebną i poszukiwaną na rynku umiejętnością planowania i zarządzania  logistycznego.

Więcej informacji: www.splogistyka.sggw.pl