SGGW

Aktualności

27
września
2018

Studia podyplomowe - Ekonomika rolnictwa

Zapraszamy na studia podyplomowe ekonomika rolnictwa. Nabór na rok akademicki 2018/2019 trwa do 08.10.2018.

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy dotyczącej problematyki ekonomiki rolnictwa. Uczestnicy studiów otrzymają gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii prowadzenia produkcji rolniczej z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych występujących zarówno wewnątrz gospodarstw rolnych, jak i poza nimi. W ramach zajęć prezentowane będą treści związane z problematyką Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz analizą sytuacji na wybranych rynkach produktów rolnych z uwzględnieniem istniejącego stanu i przewidywanych zmian. W programie studiów znajdują się też treści związane z prowadzeniem rachunkowości rolniczej, planowaniem i oceną projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy europejskich.  

Absolwenci studiów (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) otrzymują formalne kwalifikacje (poświadczone świadectwem ukończenia studiów) pozwalające na zakup ziemi rolniczej oraz pozyskiwanie środków w ramach większości działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Studia trwają dwa semestry.

Koszt studiów: 3500 zł (jednorazowo) lub w systemie ratalnym (zaliczka 500 zł i dalsza płatność w dwóch ratach po 1500 zł).

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://ekonomika_rolnictwa.sggw.pl

 

KONTAKT

Kierownik studiów: dr hab. inż. Andrzej Parzonko
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa 
tel.  22 - 5934221 lub 606124018
e-mail:  andrzej_parzonko@sggw.pl