SGGW

Aktualności

14
stycznia
2019

Studenci zagraniczni w Polsce 2019

Już 17 i 18 stycznia 2019 w SGGW w Warszawie odbędzie się Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2019.

Ponad 40 mówców najwyższej klasy, w tym szefowie i wysokiej rangi przedstawiciele władz kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się internacjonalizacją polskiego szkolnictwa wyższego, najbardziej aktualne tematy związane z umiędzynarodowieniem dydaktyki i nauki, rewelacyjne wydarzenia towarzyszące, włącznie z pilotażowym szkoleniem programu "Uczelnia w Mediach Społecznościowych", prowadzonego wspólnie przez Facebook i Fundację Edukacyjną "Perspektywy", gale Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia" oraz konkursu INTERSTUDENT - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która 17-18 stycznia odbędzie się w SGGW w Warszawie. Tradycyjnie, na tej konferencji będą wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu.

Program Konferencji

Mówcy

Pokusimy się podczas konferencji o wszechstronne omówienie i zarekomendowanie dwóch nowych (poza medycyną) strategicznych obszarów, które mogą stać się "eksportową" specjalizacją polskich uczelni - IT & COMPUTER SCIENCES oraz LIFE SCIENCES.

Pod hasłem "Umiędzynarodowienie - Nowy początek?" spojrzymy z różnych perspektyw na nowe możliwości internacjonalizacji "zaszyte" w Konstytucji dla Nauki.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad sesja wagi strategicznej - z udziałem dyrektorów kluczowych departamentów Straży Granicznej, MSZ i Urzędu ds. Cudzoziemców popatrzymy na realia polskiej polityki wizowej i imigracyjnej. Sprawa jest najpilniejsza z pilnych, bo będąca już na etapie oficjalnych konsultacji nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach może rozwiązać wiele problemów, lub też... stworzyć nowe, i to wcale nie tuzinkowe!..

Podsumujemy pierwszy dzień na Gali w legendarnej Auli Kryształowej SGGW. Dołączą tam do nas członkowie Prezydium KRASP, gdyż termin posiedzenia tego ważnego organu polskiego samorządu akademickiego został skoordynowany z konferencją.

A drugi dzień zaczniemy od zmierzenia się z problemami naukowej Polonii i uwarunkowaniami jej powrotów do Polski. Bez radykalnego zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia korpusu doktorów i profesorów reforma szkolnictwa wyższego "nie zaskoczy"...

Podobnie jak nie można marzyć o prawdziwym umiędzynarodowieniu korpusu studentów bez wykorzystania możliwości jakie tkwią w organizacjach pozarządowych i samorządzie terytorialnym oraz organizacjach środowiska akademickiego. Jak wykorzystać ten gigantyczny potencjał - będziemy debatować podczas dwóch ostatnich sesji.

Mapa dojazdu <<do pobrania>>