SGGW

Aktualności

10
października
2017

Rusza III edycja projektu Rzecznicy Talentów!

Jak chronić własność intelektualną? Jak zabezpieczyć efekty pracy naukowej? Jak zostać rzecznikiem patentowym i pomagać innym chronić kreatywne pomysły?

Tego wszystkiego dowiecie się podczas spotkań organizowanych przez Fundację JWP Pomysł Patent Zysk w ramach III edycji projektu Rzecznicy Talentów.

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.

Fundacja JWP organizuje III edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2017-2018 we współpracy z patronami i partnerami projektu. Wykłady organizowane będą głównie w formie transmitowanych on-line webinarów i dostępne dla chętnych z całej Polski.

Dla uczestników zaplanowano dwa stacjonarne spotkania (inauguracyjne i podsumowujące projekt) transmitowane online oraz pięć webinarów przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Tematy spotkań:

Inauguracja projektu Rzecznicy Talentów. Rola rzecznika patentowego we współczesnym świecie innowacji – 26 października 2017 roku (rejestracja na wydarzenie).
• Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa
• Skuteczna ochrona wynalazków w kraju i zagranicą – patenty, wzory użytkowe, tajemnica, przedsiębiorstwa.
• Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych w biznesie
• Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać?
• Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie
• Podsumowanie i zakończenie projektu Rzecznicy Talentów edycja III.

Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową fundacji JWP (www.jwp-fundacja.pl).

Projektowi towarzyszyć będzie „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w jednym z biur Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie lub Wrocławiu dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją „Rzeczników Talentów” objęło m.in. SGGW oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.